El ple de la Diputació de Girona va convalidar ahir dos decrets d'aprovació d'expedients de crèdit extraordinaris per fer front a la covid-19. Per un costat, 290.515 euros per a despeses en productes farmacèutics i material sanitari i, per l'altre, 1.500.000 euros per al programa «Benestar i comunitat», que té com a objectiu combatre la pobresa i reduir les desigualtats existents. El ple també va estalir les bases per finançar les despeses municipals motivades pel temporal Gloria amb un import màxim de 50.000 euros i mínim de 3.000 euros. Per unanimitat també es va tirar endavant una línia de subvencions per a les escoles municipals de música i de dansa i els conservatoris.