La Regió Sanitària de Gironaper determinar la presència de coronavirus SARS-CoV-2. La gran majoria, segons indica l'Institut Català de la Salut (ICS), s'han analitzat als laboratoris que la farmacèutica Hipra té a Amer. Unes instal·lacions que la multinacional va cedir a l'ICS amb l'esclat de la pandèmia. De totes les proves de PCR fetes, un 82% són negatives i un 16% han donat positiu per covid-19. Hi ha un 1% que encara estan en procés i un altre 1% que s'han repetit, perquè el test no ha aportat resultats concloents. Tot i que ara la majoria de proves de PCR ja es processen als laboratoris de l'ICS a Girona, durant el pic de la pandèmia se n'havien arribat a fer fins a 1.000 al dia.

Segons informa l'ICS, en aquests moments, el volum de mostres per analitzar ha baixat notablement. Se'n fan entre 400 i 450 al dia, cosa que permet que la majoria es processin al laboratori de l'ICS a Girona. Tot i això, unes 250 es continuen fent a les instal·lacions d'Hipra i una altra part s'envien a analitzar al Banc de Sang i Teixits.

Pel que fa a peticions, gairebé el 40% s'han demanat des dels hospitals Josep Trueta de Girona (més de 7.000) i Santa Caterina de Salt (quasi 5.500). Un altre 30% de les sol·licituds les han fet la resta d'hospitals comarcals de la Regió (Palamós, unes 4.500; Figueres, unes 2.900; Olot, unes 1.400; Campdevànol, unes 670, i Blanes, que majoritàriament envia les PCR a Barcelona, 38).

Un altre volum important, el 25% (més de 8.100 sol·licituds) prové dels centres d'atenció primària de la Regió de Girona, que també han tramitat les PCR dels centres residencials. La resta de peticions les han fetes l'Institut Català d'Oncologia, les clíniques privades -sobretot, Clínica Girona i Clínica Bofill— i Mutuam, entre d'altres.

Segons subratlla l'ICS, durant aquests mesos la col·laboració d'Hipra "ha estat vital" per poder processar les mostres de PCR a la Regió Sanitària de Girona, "ja que ha permès multiplicar la capacitat que tenia el laboratori clínic territorial". Des de fa tres setmanes, però, el volum de mostres ha anat a la baixa, fet que ha permès reduir l'aportació d'Hipra.

Els professionals de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) i de l'ICS que s'havien traslladat a Hipra per dur-hi a terme les anàlisis s'han pogut reincorporar als seus laboratoris. I ara, les mostres que encara es processen a la seu de la multinacional, les fan íntegrament els professionals d'Hipra.

1.500 mostres diàries

Per la seva banda, el Laboratori Clínic Territorial ICS Girona s'està preparant per poder assumir unes 1.500 mostres diàries. En aquest sentit, ja disposa d'un robot de processament i detecció de mostres nou. Aquest mes de juny n'arribarà un segon, i durant l'estiu, un tercer.

A més, s'estan adquirint reactius per tal de disposar-ne de suficients en cas que hi hagués un nou rebrot de la pandèmia. Si donat el cas s'haguessin d'analitzar més de 1.500 PCR diàries, es recorreria a una nova col·laboració amb Hipra i l'Idibgi.

Durant el pic de la pandèmia, per processar les mostres, es va traslladar part de l'activitat als laboratoris d'Hipra (amb uns 700 m2 dotats de l'última tecnologia en diagnòstic per PCR) i als equipaments de l'Idibgi (que també hi va destinar professionals voluntaris que s'encarregaven de processar les mostres conjuntament amb un facultatiu especialista en biologia molecular de l'ICS i el suport de quatre tècnics d'Hipra, especialitzats en aquest tipus de gestió). Hipra també es va encarregar del suport logístic del transport de les mostres i, per això, va establir un servei que tres vegades al dia recollia les mostres al Laboratori Clínic Territorial ICS Girona, situat al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, i les portava a la seu d'Amer. Els professionals de l'Idibgi també van col·laborar en el procés d'inactivació de les mostres, que es fa al Laboratori de Salt.

Quatre fases

Processar les PCR per determinar la presència del coronavirus passa per quatre fases: la inactivació de la mostra, l'extracció, l'amplificació i la detecció. D'entrada, quan arriben les mostres amb sospita de coronavirus, es procedeix a fer la inactivació del virus, és a dir, fer que el virus no infecti.

Un cop fet aquest primer procés es fa el pas següent que és l'extracció del material genètic: el virus conté dins seu una molècula que es diu RNA, que cal extreure per poder-la analitzar. La tercera fase és l'amplificació de l'RNA extret, és a dir, es col·loca l'RNA en un analitzador que, mitjançant un seguit de reaccions en cadena consecutives i cícliques, permet obtenir una quantitat cada cop més gran de còpies de la molècula d'RNA extreta del virus i s'aconsegueix que, al cap d'una hora i mitja, d'aquests processos cíclics s'obtingui una quantitat suficient de còpies d'RNA del virus com per poder detectar amb fiabilitat els gens que el componen i saber si és un coronavirus SARS-CoV-2 (4a fase del procés).

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus