La Regió Sanitària de Girona ja ha processat més de 32.000 proves de PCR per determinar la presència de coronavirus SARS-CoV-2. El 82% han resultat negatives, un 16% positives i en un 1% dels casos no s'han aportat resultats concloents i s'ha repetit la prova. Un altre 1% està en procés. La gran majoria d'aquestes mostres s'han analitzat a les instal·lacions que la multinacional farmacèutica veterinària Hipra, amb seu a Amer, ha cedit a l'Institut Català de la Salut (ICS). En aquest moment, el volum de mostres per analitzar ha baixat notablement -se'n fan unes 400-450 diàries-, de manera que actualment la majoria es processen al laboratori de l'ICS a Girona, unes 250 es continuen fent a Hipra i una part també s'envia a analitzar al Banc de Sang i Teixits. Cal tenir en compte, però, que s'havia arribat a pics de 1.000 determinacions per dia.

El 39% de les peticions de PCR han estat demanades pel Trueta (més de 7.000) i l'hospital Santa Caterina de Salt (quasi 5.500). El 30% de les sol·licituds les han fet la resta d'hospitals comarcals de la regió (Palamós, unes 4.500; Figueres, unes 2.900; Olot, unes 1.400; Campdevànol, unes 670, i Blanes, que majoritàriament envia les PCR a Barcelona, 38). Un altre volum important, el 25 %, amb més de 8.100 sol·licituds, prové dels centres d'atenció primària de la Regió de Girona, que també han tramitat les PCR dels centres residencials. La resta de peticions les han fetes l'Institut Català d'Oncologia, les clíniques privades -sobretot Clínica Girona, Clínica Bofill i Mutuam, entre d'altres. Cal destacar la col·laboració d'Hipra per al processament de mostres a la Regió de Girona, ja que ha permès multiplicar la capacitat que tenia el Laboratori Clínic Territorial ICS Girona. Des de fa tres setmanes, el volum de mostres ha anat a la baixa, fet que ha permès reduir l'aportació de l'empresa. Els professionals de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi) i de l'ICS que s'havien traslladat a Hipra per dur-hi a terme les anàlisis s'han pogut reincorporar als seus laboratoris i les mostres que encara processen les fan íntegrament els professionals de la multinacional veterinària.

1.500 mostres diàries

D'altra banda, el laboratori de l'ICS s'està preparant per poder assumir unes 1.500 mostres diàries. En aquest sentit, ja disposa d'un robot de processament i detecció de mostres nou, aquest mes de juny n'arribarà un segon, i durant l'estiu un tercer. A més, s'estan adquirint reactius per tal de disposar-ne de suficients en cas que hi hagués un nou rebrot de la pandèmia. Si donat el cas s'haguessin d'analitzar més de 1.500 PCR diàries, es recorreria a una nova col·laboració amb Hipra i l'Idibgi.

El processament de les PCR per determinar la presència del coronavirus passa per la realització de quatre fases: la inactivació de la mostra, l'extracció, l'amplificació i la detecció.