Nova jornada reivindicativa als hospitals gironins. Els diferents sindicats que formen part de la Junta de Personal de l'Hospital Josep Trueta han convocat per aquest migdia una nova concentració a les 14.30 h a les escales de l'entrada del centre per reivindicar millores laborals i més inversions en la sanitat pública.

Els sindicats han consensuat una sèrie de peticions i demandes que han fet arribat a la Gerència de l'hospital gironí per mitjà d'una carta. Tal com el mateix document recull, alguns dels punts de reivindicació són «històrics», en el sentit que fa molt de temps que es repeteixen. I és que, tal com explica la Secretària de la Junta de Personal de l'hospital Josep Trueta, Isabel Castrillo, les carències del sistema sanitari que fa temps que es reclament s'han fet especialment notòries durant la crisi del coronavirus, «sobretot pel que fa a infraestructura».

«Girona ja és deficitària pel que fa als llíts de crítics, i amb aquesta crisi s'ha notat més», explica Castrillo. «El Trueta és un hospital vell, i durant tot aquest temps s'havien anat aplicant pedaços per solucionar situacions concretes», afirma, «durant la covid, la hospitalització i els llits de cures intensives estaven al 100% i es van haver d'instal·lar zones de cures crítiques en llocs que no estaven adaptats, que no complien la normativa ni l'estàndard de qualitat. Ja fos adaptant llocs de l'hospital de dia o antigues zones desocupades», afegeix.

De cara a la possibilitat d'un nou rebrot, els professionals segueixen preocupats perquè és possible que es tornin a trobar amb els mateixos problemes ja que «els espais físics són el que són». Tot i això, Castrillo es mostra optimista. «Jo espero que alguna cosa haguem après i tinguem una mica més d'experiència», afirma, tot i que reconeix que «depèn de com sigui el nou rebrot, si és igual d'intens o ho és menys».

Tot i dirigir el document a la Gerència de l'Hospital, la carta inclou demandes que excedeixen l'àmbit competencial del centre i inclou demandes dirigides a l'ICS, a l'Administració Pública i al Cat Salut. «La Danitat Pública està molt malament a Girona, a Catalunya i a tot arreu d'Espanya, on les assignacions públiques s'han anat reduint i reduint, i nosaltres hem de fer-hi alguna cosa», explica Castrillo.

Així, el document demanda millores laborals, com dotar a les plantilles del personal necesari per poder ajustar les càrregues de treball, el compliment efectiu del temps de formació continuada o la millora de la Prevenció de Riscos Laborals. També reclama el cobrament de retribucions perdudes o retardades, com les pagues extres del 2013 i el 2013 o la revisió del complement específic o equivalent per a cada categoria professional.

D'altra banda, també dirigeixen demandes específiques al Catsalut per «dotar la sanitat pública del finançament necessari», ja que «està infrafinançada des de fa anys» tal com s'ha posat en «clara evidència» a partir de la pandèmia, i demanden a l'hospital Josep Trueta que mentre no s'aconsegueixi un increment pressupostari s'ha «de permetre poder fer dèficit al centre segons necessitats reals per solucionar problemes actuals».

La concentració d'aquest migdia se suma a les nombroses reivindicacions que el sector sanitari ha convocat des del mes de març. La darrera a l'hospital Trueta va tenir lloc el divendres 5 de juny, quan una cinquantena de metges van concentrar-se per reclamar el dret laboral de l'escreix de jornada, una compensació per les hores de més treballades que consideraven que se'ls estava trepitjant amb la crisi sanitària.