El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha alertat sobre la reducció de la participació en les activitats d'estiu per a infants i adolescents i ha reclamat que es garanteixi l'accés als més vulnerables. Ribó va explicar que segons la informació facilitada pel sector, la participació està per sota del 50% en comparació amb el 2019 i la previsió és perdre fins a 250.000 joves.

La sindicatura va destacar la importància del lleure educatiu «com a espai de provisió d'oportunitats» i va alertar sobre la incidència que tenen les desigualtats econòmiques en aquest àmbit. Va afegir que això pren especial rellevància després del confinament per la covid-19 i l'«escassa organització» d'activitats presencials per a l'alumnat en la reobertura d'escoles.

Inversió econòmica insuficient

Des del punt de vista de la institució, la inversió de 4,65 milions d'euros feta pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per cobrir les necessitats de 40.000 infants i adolescents és «insuficient», ja que -va destacar- hi ha prop de 250.000 infants en situació de risc de pobresa i gairebé 90.000 en pobresa severa.

Rafael Ribó va lamentar també que, amb caràcter general, durant els darrers mesos «no s'ha fet un treball d'acompanyament suficient a les famílies» des dels serveis socials i els centres escolars per estimular la participació dels infants en situació de vulnerabilitat. Així, ha trobat a faltar actuacions que promoguessin aquesta participació.

La institució ha rebut prop de 150 queixes d'entitats i persones que s'han adherit a una actuació iniciada sobre el dret al lleure. Algunes de les recomanacions fetes pel Síndic de Greuges són la convocatòria d'ajuts econòmics per als infants socialment desfavorits i que es garanteixi que la despesa pública destinada a aquesta finalitat s'hi adreci. Alhora, va demanar que s'incrementi el finançament de les entitats d'educació en el lleure i les administracions organitzadores promoguin mesures d'accessibilitat econòmica.

A més, va considerar necessari desenvolupar plans locals de dinamització del lleure educatiu, que durant l'estiu es garanteixi el funcionament dels serveis d'intervenció socioeducativa, que es fomenti l'accés i l'obertura dels equipaments públics i de les instal·lacions de titularitat municipal a les entitats de lleure i que es promogui el treball integrat entre serveis socials, centres escolars i organitzacions especialitzades.

Mesures menys estrictes

D'altra banda, la Taula de Governança de l'Educació en el Lleure ha validat una flexibilització dels protocols de les activitats d'estiu. El document estableix nou mesures noves que s'adapten a l'evolució de la pandèmia i a les aportacions dels organitzadors d'activitats.

Així, la distància de seguretat entre persones s'ha reduït de 2 a 1,5 metres i l'espai mínim per a cada participant, dels 4 metres quadrats inicials a 2,5. També s'incorpora la possibilitat que els monitors de suport puguin ser-ho de fins a tres grups, i no d'un com s'havia anunciat primer, i que es pugui valorar la convivència de fins a tres petits grups en activitats amb un màxim de 30 participants en acampades o cases de colònies on es pugui garantir l'aïllament, i sempre que s'asseguri que no hi ha contacte social extern.

Tot i això, el document fet públic ahir estableix que amb distanciament «no hi ha contagi possible» i insta a programar activitats «sense contacte físic que afavoreixin un mínim distanciament, sobretot en torsos i caps de les persones». Afegeix que aquest distanciament ha de ser important en els espais tancats i, com a element educatiu, en moments significatius de l'activitat com són l'arribada, les reunions grans, els menjars o les sortides.

Pel que fa a la mascareta, s'estableix que el seu ús a l'aire lliure ha de ser «excepcional» i apunta que les activitats de lleure s'han previst «sense ús de mascaretes de forma continuada». Tot i això, els monitors les hauran de dur quan requereixin la proximitat física, mentre que els nens i els adolescents «en situacions excepcionals en què no es pot mantenir la distància física, per cura, suport emocional o altres, o d'emergència».

La Taula de Governança està formada per la Generalitat -la Secretaria d'Atenció a la Infància, l'Adolescència i la Joventut, el Departament de Salut i el Pla territorial de protecció civil de Catalunya- i els organitzadors de les activitats han buscat flexibilitzar les mesures proposades al maig per tal de fer compatible el dret a l'educació en el temps de lleure i la lluita contra la pandèmia.