Les residències de gent gran de Catalunya hauran de realitzar a partir d'ara, cada dia, un control clínic i epidemiològic del virus de la covid-19 de forma precoç.

El comitè Procicat de la Generalitat ha aprovat l'anomenat «Pla sectorial de retorn a la normalitat en l'àmbit residencial», document que, segons ha informat el Govern, fixa també que les visites a residents es faran amb cita prèvia i que els ancians podran, seguint determinades pautes, absentar-se del centre per anar de vacances o per visitar familiars. El pla obre també la possibilitat que les residències acceptin nous ingressos, però en aquest cas els nous residents hauran d'haver passat en les últimes 48 hores una prova PCR de detecció del coronavirusamb resultat negatiu i romandran en aïllament deu dies.

La Generalitat indica que aquest pla s'ha elaborat amb l'objectiu de «prioritzar» la «recuperació al màxim de la normalitat dins dels centres assistencials» però garantint «les mesures de prevenció i seguretat» donada la «vulnerabilitat dels residents i les característiques especials d'entorns de convivència comunitària» per evitar contagis i rebrots.

El pla proposa que «tots els residents i professionals que treballen en els centres (excepte els que no siguin ja casos confirmats o probables de covid-19 o haver superat ja la malaltia) siguin objecte de control clínic i epidemiològic diari per incidir en una detecció precoç». A l'interior de les residències es delimitaran els espais en funció dels grups de risc o diagnòstics de la covid, àrees que es denominaran «verdes», «grogues» o «vermelles».

Nous ingressos

La Generalitat ha fixat també que, per acollir nous ingressos, les residències han de complir «criteris d'estabilitat» en el control de la infecció pel virus, de manera que es manté la classificació oficial de cada un dels centres en funció dels casos de covid.

D'aquesta forma, les que es qualifiquen com a «verda» podran acceptar nous ingressos i les «taronja» podran tenir nous ingressos si el brot el tenen controlat. Per contra, les «vermelles» no poden acceptar nous residents fins que no controlin els seus casos de contagi. En tots els casos, els nous residents hauran de passar un control de virus i romandre aïllats 10 dies per garantir que no es propaga la malaltia.

Visites a residents

Les visites a residents queden autoritzades en els centres «verd» i «taronja», mentre que en els «vermell» només es faran si es considera que suposen un suport als malalts, «especialment en situació de final de vida». En tots els casos, s'haurà de concretar amb cita prèvia. La Generalitat subratlla que «mentre hi hagi transmissió comunitària, és preferible una visita setmanal per resident i que el familiar (màxim de 3) sigui el mateix en períodes no inferiors a deu dies».

Per la seva banda, els residents que no estiguin contagiats o hagin tingut contacte amb el virus podran sortir del centre per passejar, visitar a casa seva a familiars o passar vacances amb la família. Hauran de portar sempre màscara, seguir una correcta higiene de mans, i signar abans de sortir un document de «declaració responsable». Si estan fora més de tres setmanes, els residents seguiran un aïllament preventiu al seu retorn.

El pla explicita que, en el cas de la gent gran, el confinament per la pandèmia «té múltiples implicacions inherents, com l'impacte psicoemocional i la pèrdua de l'autonomia personal i de relacions interpersonals, entre d'altres». Per això, assenyala, amb l'actual situació epidemiològica, «ha arribat el moment de recuperar la normalitat de l'activitat en les residències, sempre amb les màximes precaucions».

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus