La immunitat col·lectiva a la covid-19 podria aconseguir-se amb menys persones infectades del que s'havia calculat prèviament, segons una recerca realitzada per matemàtics de la Universitat de Nottingham i la Universitat d'Estocolm, que van idear un model simple classificant les persones en grups per edat i el seu nivell d'activitat social.

Quan es van incorporar aquestes dues variables al model, el nivell d'immunitat de grup es va reduir del 60 al 43%. No obstant això, aquesta recerca assenyala que la xifra del 43% ha d'interpretar-se com una il·lustració en comptes d'un valor exacte.

La immunitat de grup o ramat passa quan tantes persones en una comunitat es tornen immunes a una malaltia infecciosa que impedeix que es propagui. Això succeeix quan les persones contreuen la malaltia i desenvolupen immunitat natural o bé quan reben una vacuna. Quan un gran percentatge de la població es torna immune a una malaltia, la propagació d'aquesta malaltia s'alenteix o es deté i la cadena de transmissió es trenca.

Aquesta recerca adopta un nou enfocament matemàtic per estimar la xifra d'immunitat de grup per a una població a una malaltia infecciosa, com la pandèmia actual de covid-19. Per al coronavirus sovint s'afirma que la immunitat arriba al voltant del 60%, una xifra derivada de la fracció de la població que ha de ser vacunada (abans d'una epidèmia) per prevenir un brot gran. Però aquest no seria el cas si sorgís la immunitat com a resultat de la propagació de la malaltia en una població composta per persones amb molts comportaments diferents.

«En adoptar aquest nou enfocament matemàtic per estimar el nivell d'immunitat col·lectiu, trobem que podria reduir-se al 43% i que es deu principalment al nivell d'activitat en comptes de l'estructura d'edat. Si els individus socialment actius són més propensos a infectar-se que els socialment inactius, també són més propensos a infectar les persones amb qui socialitzen si s'infecten. En conseqüència, el nivell d'immunitat del ramat és més baix quan la immunitat és causada per la propagació de la malaltia que quan la immunitat prové de la vacunació», ha assenyalat el professor Frank Ball de la Universitat de Nottingham.

«Les nostres troballes tenen conseqüències potencials per a l'actual pandèmia de la covid-19 i l'alliberament del bloqueig, i suggereix que la variació individual (per exemple, en el nivell d'activitat) és una característica important a incloure en els models que guien les polítiques», ha conclòs Ball, qui també ha participat en la recerca.