La qualitat de vida de les infermeres i infermers ha empitjorat significativament durant l'emergència sanitària, segons una enquesta online encarregada pel sindicat SATSE i que ha recollit 8.218 respostes del conjunt de l'Estat. La qualitat de vida baixa en 2,45 punts de mitjana si es compara amb la situació anterior a la pandèmia i es queda en 4,8 sobre 10. A més, el percentatge de personal que puntua amb un 4 o menys passa del 8 al 41%. Amb dades d'aquesta enquesta, SATSE denuncia que un 17,5% del 55% d'infermers que tenen persones al seu càrrec se'ls ha facilitat un canvi de torn per conciliar. A un 35% no se'ls ha permès, i un 2,4% ha hagut d'ampliar la seva reducció de jornada. Del 54% de les infermeres amb fills, el 15% assenyala que ha tingut problemes per trobar persones que cuidessin d'ells mentre anaven a treballar. A més, la majoria s'ha hagut d'allotjar al seu domicili habitual, el 94,9%. Un 3,4% ha marxat a una segona residència o un habitatge buit d'un familiar, i un 1% ha pagat un hotel.