L'epidèmia de la COVID-19en nous equipaments a Catalunya. En concret, ha suposat una inversió per part del Departament de Salut de 81.414.947,96 euros. De manera desglossada, 32 milions han estat destinats a inversions no previstes, com llits d'UCI, llits d'hospitalització, lliteres i suport amb bombes d'infusió. La suma restant ha suposat l'acceleració d'alguns plans previstos en atenció primària: s'han executat aproximadament 1,3 milions del Pla de millora -ecògrafs, electrocardiògrafs, etc-, i 46 milions del Pla específic de suport a la renovació tecnològica PeRT -respiradors, monitors, desfibril·ladors i, entre d'altres, equips de subministraments ràpids-. Finalment, s'ha disposat d'1,2 milions previstos en el Pla d'inversions en infraestructures de Salut (PAIS). Quant a equipaments, el 2021 es realitzaran concursos per l'atenció primària (oftalmologia i rehabilitació). Actualment s'estan lliurant equipaments per un import de 3 milions. El Pla específic de suport a la renovació tecnològica també s'ha sotmès a modificacions.

Aturada d'obres

L'aturada de les obres en execució ha fet necessari reajustar el Pla economicofinancer - PEF 2020 de Salut a Infraestructures de Catalunya, el que suposarà una execució un 40% menor de l'inicialment previst. També hi ha obres licitades i declarades desertes o amb un increment de cost.

·