El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat a les entitats del tercer sector social, en el que afecta als serveis suspesos per la covid-19, i va reclamar al Govern que «compleixi amb tots els seus compromisos de pagament».

La tarda de la revetlla de Sant Joan, el Departament de Treball, Afers socials i Famílies va notificar de possibles demores que podien anar entre un dia i quatre setmanes -tal com va concretar l'associació Mifas- en el pagament de l'aportació corresponent a l'abril pel que fa a recursos anul·lats pel confinament. La raó, tal com va explicar la Conselleria, és un canvi en el sistema de facturació d'aquests serveis i al qual no totes les entitats van tenir temps d'adaptar-se. Tal com van explicar algunes de les afectades, a principis de juny van presentar la factura pertinent i fins llavors no els van informar del nou mètode, de manera que no van poder rectificar abans del termini màxim -el dia 15- perquè la Generalitat els pagués l'1 de juliol com pertocava.

Aquesta setmana, Cocarmi s'ha afegit a la queixa d'altres organitzacions del tercer sector i ha denunciat el que considera «un greuge cap al col·lectiu més vulnerable, després de patir amb molta duresa els efectes de l'emergència sanitària».

Des del seu punt de vista, el retard -encara que no afecti a tota la facturació- «és un nou cop a uns serveis ja crònicament intrafinançats», tal com va lamentar el president del comitè, Antonio Guillén, mitjançant un comunicat. I també va afirmar que «la Generalitat no pot centrifugar les seves responsabilitats cap al sector social, ni crear normes sense tenir en compte les greus conseqüències d'aquestes i sense haver previst com minimitzar-les».

Guillén va remarcar que «pràcticament cap entitat disposa de coixí financer per fer-hi front, sobretot si tenim en compte que durant la gestió de la crisi per la covid-19 han suportat importants sobrecostos, que des del Cocarmi, i després de consultar-ho a les entitats, hem calculat en més de vuit milions d'euros». Per evitar que la demora de la Generalitat afecti les nòmines dels treballadors, la setmana passada Mifas i la Fundació Ramon Noguera van explicar que ampliarien les seves pòlisses bancàries, una opció que no està a l'abast de totes les organitzacions -tal com van indicar.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus