Els capellans de la diòcesi de Girona cobraran enguany 1.137,5 euros bruts al mes, dotze euros mensuals més que durant el 2019. Així doncs, malgrat que a la pràctica gairebé seran mileuristes, experimentaran per segon any consecutiu un lleuger increment de salari després d'haver-lo tingut congelat al llarg d'uns quants anys.

Segons consta al Butlletí de l'Església de Girona, el salari establert per als preveres de la diòcesi durant aquest 2020 serà de 15.925 euros bruts anuals repartits en catorze pagues, cosa que a la pràctica suposen 1.137,5 euros mensuals. Tot i això, cal tenir en compte que enguany, la pandèmia de la covid-19 ha tingut un fort impacte també en l'àmbit religiós ja que, per exemple, el tancament de les esglésies ha fet disminuir dràsticament els diners recollits en col·lectes.

Petició d'aportacions

Per això, la Conferència Episcopal Espanyola va fer fa unes setmanes una crida tant als capellans a abaixar-se el sou per tal de fer front a les conseqüències de la pandèmia, com al conjunt de fidels a fer donacions per poder mantenir el funcionament de les esglésies, inclòs el sou dels capellans.

El salari dels capellans prové de les aportacions que fan els fidels de la diòcesi, així com de les aportacions a través de l'IRPF. Tots els capellans de la diòcesi cobren el mateix excepte el bisbe, Francesc Pardo, que compta amb un suplement per a despeses de representació que prové de la Conferència Episcopal Espanyola. Cal tenir encompte que, sovint, els capellans disposen d'un habitatge parroquial on viure, de manera que no han de fer front a despeses de lloguer o hipoteca. En alguns casos, a més, els capellans també reben bonificacions amb forma d'estipendis, que són retribucions especials que rep el sacerdot per aplicar una missa a una intenció determinada.