El 29 d'octubre d'aquest 2020 acabarà el nou termini perquè els centres de culte de les instal·lacions i evitar molèsties als veïns. D'aquesta manera, totes les instal·lacions hauran de disposar d'una certificació de solidesa de l'estructura de l'edifici, tenir una provisió d'extintors i comptar amb suficients sortides d'evacuació. A més, hauran d'estar insonoritzats, tenir portes de seguretat i estar adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Inicialment, el termini havia d'acabar l'11 d'agost, però l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus ha obligat a ampliar-lo.

Aquests requeriments afecten només els centres de culte creats abans de l'agost de 2010, quan es va aprovar el nou reglament de la Llei de centres de culte, ja que els posteriors a aquesta data ja es van haver de construir d'acord a aquesta normativa. Un cop hagin realitzat les obres, els titulars dels centres hauran de comunicar als ajuntaments que ja compleixen amb els requisits necessaris per tal de poder aconseguir la llicència municipal.

Segons dades d'Afers Religiosos, a les comarques gironines hi ha 1.200 centres de culte. I a partir d'ara, la Generalitat vol que tots ells compleixin amb aquestes condicions de seguretat i salubritat. Pel que fa a la seguretat, hauran de tenir en compte les mesures mínimes contra incendis -propagació del foc, evacuació i sistemes de protecció, entre d'altres- i determinar un aforament màxim d'una persona per metre quadrat útil, en cas que no hi hagi seients.

En relació amb les condicions de salubritat, els locals hauran de tenir en compte els sistemes de ventilació, els serveis sanitaris i l'accessibilitat.

A més, els locals que superin les 200 persones d'aforament hauran de disposar d'espais de vestíbul exterior que tinguin una superfície prou gran per aplegar una part dels usuaris del centre. D'altra banda, el reglament també estableix que els centres de culte hauran de disposar de les mesures d'aïllament acústic necessàries per evitar les molèsties a l'exterior, ja sigui pel que fa a l'estructura o limitant el so dels aparells electrònics. Els centres que es trobin a menys de 100 metres d'habitatges o centres hospitalaris hauran d'incrementar l'aïllament acústic.

La Llei de centres de culte va ser aprovada pel Parlament el 15 de juliol de 2009. L'objectiu de la normativa és facilitar l'exercici del dret de llibertat de culte, donar suport als ajuntaments a l'hora de garantir aquest dret i vetllar per unes condicions adequades en relació amb la seguretat i la higiene dels locals.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus