Un equip internacional d'investigadors entre els quals hi ha la professora del Departament de Ciències ambientals de la Universitat de Girona Núria Roura-Pascual ha arribat a la conclusió que augmentar el nombre d'espècies exòtiques invasores del vint al trenta per cent comportarà una pèrdua de biodiversitat massiva a escala global.

L'estudi exposa que les activitats humanes, ja sigui de manera intencionada o accidentalment, introdueixen cada vegada més espècies a noves regions del món; per exemple, a través del transport de mercaderies o del turisme. Els experts adverteixen que algunes d'aquestes espècies exòtiques tenen conseqüències negatives per a la biodiversitat i el benestar dels humans, ja sigui desplaçant espècies natives o transmetent malalties. Els investigadors apunten que, malgrat disposar d'informació relativament bona sobre la seva expansió històrica, encara existeixen molts interrogants sobre el seu desenvolupament futur.

Pendents de les properes dècades

«En aquest moment, encara no és possible generar prediccions precises basades en models informàtics sobre com canviarà l'expansió i l'impacte de les espècies exòtiques en el futur», explica un dels dos autors principals de la recerca, Franz Essl, de la Universitat de Viena; «per tant -afegeix-, les valoracions d'experts obtingudes mitjançant enquestes estandarditzades són una eina important per comprendre millor les causes i conseqüències de l'expansió i l'impacte d'espècies exòtiques en les pròximes dècades».

La investigació s'emmarca en el projecte AlienScenarios i els científics que hi han participat avisen que els humans som el principal motor de dispersió d'espècies exòtiques, i han identificat tres raons principals: l'augment del transport global de mercaderies, el canvi climàtic i el creixement econòmic. L'estudi també posa de relleu que la dispersió d'espècies exòtiques es pot retardar molt amb l'adopció de contramesures ambicioses.

Els experts també van examinar la influència de l'augment d'espècies exòtiques a diferents regions del món i conclouen, per exemple, que el turisme és un dels principals motors d'invasions biològiques a les regions tropicals i subtropicals; mentre que el canvi climàtic afavoreix la supervivència i l'establiment d'espècies exòtiques en el futur, especialment a les regions polars i temperades.