Llagostera rebrà una subvenció de 250.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya. La partida servirà per finançar la reforma de l'edifici de la zona esportiva de la urbanització la Canyera, la climatització? de les llars d'infants el Carrilet i el Niu i la canalització? del rec entre els carrers de Vidreres i el Molí. Aquestes actuacions tenen un pressupost total de 355.198,85?.

L'Ajuntament de Llagostera va presentar aquests projectes a la convocatòria del PUOSC, «el principal instrument de cooperació econòmica per a la realització de les obres i serveis de competència municipal», per a les anualitats compreses entre el 2020 i el 2024, i la setmana passada la Generalitat en va fer pública la resolució provisional.

Instal·lacions subvencionaldes

Una de les subvencions anirà destinada a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les dues llars d'infants municipals per tal de reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera i l'energia necessària per climatitzar-les. Parlal·lament, es millorar la canalització del rec entre el carrer Vidreres i el carrer del Molí, solucionant els problemes d'inundacions durant els episodis de pluges intenses a zona de Can Gotarra. Finalment, es reformarà l'edifici de la zona esportiva de La Canyerai amb la finalitat de millorar la zona de vestidors i condicionar la zona de bar.