L'empresa constructora que realitzava les obres d'arranjament del tram del rec Major entre els carrers Manel Pigem i Blanquers, ha comunicat a l'Ajuntament que no podia continuar amb l'obra per dificultats internes de la mateixa empresa.

L'obra, que fins ara està feta en un 30 per cent, serà traspassada a l'empresa que va quedar en segona posició durant la licitació per tal que pugui continuar els treballs i acabar l'obra.

Aquesta remodelació forma part del pla de recuperació dels recs de Banyoles i que en aquest cas, el projecte preveu canalitzar el rec, mantenir el salt d'aigua que hi ha i enjardinar els costat per fer-hi un espai públic verd. Els treballs van començar el novembre i ja haurien d'estar fets.