L'Ajuntament d'Olot ha impulsat una prova pilot per millorar les condicions d'habitabilitat dels col·lectius més vulnerables. La iniciativa, que forma part del programa integral de rehabilitació energètica d'habitatges HolaDomus, va ser aprovada en l'últim ple amb el vistiplau de tots els grups municipals.

Segons va explicar el regidor d'Habitatge, Jordi Güell (JuntsxCat), «l'objectiu és reduir el nombre de famílies que estan en risc o pateixen pobresa energètica i dotar de solucions i eines aquests col·lectius més vulnerables per millorar l'eficiència en àmbit energètic dels seus habitatges».

El projecte, anomenat «Prototip per la reducció de la pobresa energètica a Olot», compta amb el suport del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, l'Oficina d'Habitatge d'Olot i d'UpSocial. La idea és mesurar l'impacte en termes mèdics i de benestar que les accions de millora de l'eficiència energètica, seguretat, acccessibilitat i habitabilitat generen en la qualitat de vida de les persones. La iniciativa preveu una inversió de 90.000 euros que servirà per poder abonar entre el 50 i el 75% dels costos de les remodelacions i obres detectades.

El projecte es portarà a terme amb un petit grup de quinze famílies voluntàries d'Olot que pateixen pobresa energètica i, per poder finançar la part restant, se'ls oferirà la possibilitat de gestionar-ho a través del programa HolaDomus. A més, també contempla la redacció d'un protocol clínic, un informe i un article mèdic final que presentarà els resultats de l'avaluació realitzada als participants.