Diverses famílies han presentat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) un recurs contenciós administratiu contra el Pla d'actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19, aprovat pel Departament d'Educació. En el recurs, els recurrents consideren que el Pla d'Educació per a la tornada a les aules en el curs 2020-21 «vulnera el dret a la vida, la integritat física i la salut, així com els drets dels seus fills menors i els del personal docent i no-docent, en definitiva, de tota la comunitat escolar de Catalunya».

Les sis persones signants del recurs presenten, elles mateixes o els seus fills menors, patologies de caràcter divers, de manera que argumenten en la demanda que «no poden assumir un risc de contagi per causa de la seva vulnerabilitat», o «tot i ser persones en bon estat de salut, no volen assumir el risc de contagi que no només és probable, sinó que els experts donen per segur».

Per això, en la demanda reclamen que el tribunal suspengui l'execució del pla d'actuació per al curs 2020-21 com a mesura cautelar, es consideri nul·la la decisió d'obligar a assistir a l'escola i es permeti el seguiment del curs a distància.

Els recurrents consideren que el risc per a la vida i la integritat física que comporta un retorn a les aules massiu «no es pot acceptar en termes de proporcionalitat, perquè existeixen instruments i metodologies alternatives possibles com reduir els grups d'alumnes, o limitar la seva estada en el centre a el mínim temps imprescindible».