L'Ajuntament de Girona en coordinació amb serveis socials, per evitar que hi hagi alumnes que deixin d'anar a classe de forma injustificada. Des del primer dia es demanarà un llistat dels alumnes que no hagin anat a classe i es contactarà amb la famiília per tal d'aclarir què ha passat.

En cas que es detecti que el motiu és el temor a un contagi de coronaviruss'explicaran totes les mesures que s'han tirat endavant als centres educatius. Si la situació no es reconduís i hi hagués reincidència, es podria portar a la DGAIA o a la Fiscalia, tal com ja es fa en alguns casos des de Comissió d'Absentisme de Girona.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus