En consens amb la comunitat pediàtrica, els departaments d'Educació i Salut de la Generalitat també han actualitzat la simptomatologia de covid-19 entre els infants. El llistat inclou els següents símptomes: tenir febre o febrícula (per sobre de 37,5ºC), tos, dificultat per respirar, mal de coll, refredat nasal, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, i també la pèrdua d'olfacte o gust en nens grans i adolescents. Les conselleries han puntualitzat que, tenint en compte que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els nens, només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi hagi febre o d'altres manifestacions de la resta de símptomes.