L'Ajuntament d'Olot. L'adaptació contempla canvis a la sala de cerimònies i la creació d'espais d'enterrament adequats a les religions que ho demanin.

A l'últim ple, l'alcalde d'Olot, Josep Berga (JuntsxCat) va explicar que l'Ajuntament ha consensuat amb la comunitat musulmana «la mínima obra que es necessita». Va concretar que hauran de fer reformes al cementiri. Va precisar que hauran de fer tombes especials. Va afegir que les tombes aniran lligades a canvis a la sala de comiats i a ampliar el nombre de càmeres de seguretat. Va avançar que la regidora d'Hisenda, Montserrat Torras, té previst iniciar una negociació amb l'empresa concessionària del cementiri «per veure com afrontem el tema». L'alcalde va expressar la seva confiança a poder notícies aviat de la manera com desenvoluparan l'obra.

Les notícies referents als enterraments dels veïns musulmans les havia demanades el regidor Josep Granados (ERC). Havia preguntat per com estava la qüestió de donar sortida a les demandes de les persones que volen enterrar els seus difunts amb un ritu diferent del catòlic. Va apuntar que el seu grup té constància del fet que el Grup de Diàleg InterReligiós d'Olot havia treballat en la temàtica i va afegir que saben de l'existència d'un projecte. Granados va demanar: «Si ara, a dia d'avui, és possible que si una família vol enterrar una persona difunta, seguint un ritu diferent al catòlic o cristià en general, ho pot fer». L'alcalde li va respondre que ara mateix no els és possible respondre a aquesta situació.

Comunitat musulmana

La comunitat musulmana fa més de deu anys que reclama un espai. Fins ara, repatriaven els difunts als països d'origen per enterrar-los amb el seu ritu. Quan es van tancar les fronteres per causa de la covid 19, els olotins musulmans es van alarmar i van fer una petició d'urgència.

Mentrestant, la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat valora cada cas per trobar un lloc d'enterrament a cementiris habilitats per a creients musulmans com Collserola. L'Ajuntament és partidari d'enterrar-los a Olot.

Ampliació sala de comiats

Abans, el portaveu del PSC, Josep Guix, havia plantejat que la situació d'augment de la necessitat d'espai a les cerimònies provocada per la covid i per poder donar resposta a la necessitat social d'assistir a actes de comiats molt sentits era necessari ampliar la sala de cerimònies del cementiri.

Guix va recordar que per ampliar la sala de comiats cal fer una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. «Encara no l'hem vista», va apuntar. Va proposar que, mentre no tinguin lloc les modificacions al POUM, facin petites reformes per donar resposta a funerals molt concorreguts. «Posar altaveus a l'exterior per poder seguir a nivell acústic seria molt interessant», va comentar.