La casa Serra d'Olot, també coneguda com la casa dels Nassos, serà la seu de la Delegació Garrotxa-Ripollès del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. La ubicació suposarà la rehabilitació i adaptació de part de la planta baixa. La delegada del Col·legi a la Garrotxa, Neus Roca, ha explicat que reforma consistirà a adequar un local que havia estat la fusteria Mallarach i magatzem a l'ús d'oficina.

Roca ha ressaltat que el trasllat del col·legi a la casa dels Nassos és per donar rellevància a la casa com a un exemple de l'arquitectura racionalista a Olot. El racionalisme arquitectònic és un corrent que defensa el funcionalisme dels edificis i defuig la decoració. En el cas de la casa la funció és la d'habitatges per viure-hi gent obrera amb comoditats i sense ostentació. És el precedent de l'arquitectura actual pensada per buscar solucions a l'augment de població de les ciutats. A Olot, segons Roca, hi ha altres exemples com l'antiga fàbrica Artur Simon, on ara hi ha els cinemes o la casa Aubert a la vora del riu. Cap d'ells però és un exemple tan clar del racionalisme arquitectònic com la casa Serra.

La previsió és que el trasllat del Col·legi d'Arquitectes tingui lloc durant aquesta tardor. Fins ara i des de fa vint-i-tres anys, la seu del Col·legi ha estat a Ca l'Artigas a la plaça Clarà. Es tracta d'una casa protegida com a bé cultural d'interès local.

El trasllat a la planta baixa de la Casa Serra obre una nova etapa del Col·legi. Fons d'aquesta entitat exposen que disposar d'un espai a peu de carrer, ampli i amb llum els permetrà disposar d'un espai polivalent on organitzar trobades, jornades de treball, exposicions i conferències. A més, el nou espai els servirà per continuar amb projectes, com els plans de millora del nucli antic i del barri de Sant Miquel, la col·laboració amb Lluèrnia i les col·laboracions amb l'Escola d'Art i Superior de Disseny a Olot. A més, preveuen engegar nous projectes com són trobades amb estudiants d'arquitectura, col·laboracions amb el món educatiu, la col·laboració amb entitats i la difusió de la professió d'arquitecte.

L'aposta per la casa dels Nassos, segons el Col·legi, suposa una manifestació de compromís amb el Nucli Antic. La idea és passar de les paraules als fets.

La casa Serra

Està composta per quatre plantes, amb un total de quatre pisos per planta, i una planta baixa on hi ha l'accés a l'edifici i el local que ocuparà la Delegació Garrotxa - Ripollès. Els pisos són de diferents propietaris i encara hi ha famílies que hi viuen des de la construcció de l'edifici el 1933.

La façana té una composició amb finestres sortints en cantonada i el final aixamfranat li dona una forma peculiar que fa que sigui coneguda amb el sobrenom de la «casa dels nassos».

Hi ha la utilització dels recursos arquitectònics més típics de l'estil, com les finestres corregudes horitzontals, la coberta plana com a terrassa, les baranes d'estil vaixell i la manca d'ornamentació. De l'altra, presenta un tipus de planta relativament insòlita amb la disposició de voladissos successius en diagonal respecte a l'alineació del carrer.

Bartomeu Agustí

Va viure sempre a Olot, ciutat on va néixer el 1904. Era fill de l'industrial tèxtil Josep Agustí Trilla. Va estudiar a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Un cop llicenciat, va formar part d'un grup que va abordar l'arquitectura amb voluntat renovadora i alliberadora del classicisme noucentista. El grup va introduir els nous corrents derivats del racionalisme que es feia a Europa.

Va tenir el millor temps durant el període de la II República. En aquesta època de construcció d'edificis públics i d'habitatges per a obrers va construir l'escola de Camprodon (1936), l'escola de Montagut (1934), la casa dels Nassos d'Olot (1933) i cases sobretot a Olot.

Va ser militant de la CNT i va anar a la guerra. Després del conflicte va ser condemnat a dotze anys de presó, dels quals en va complir dos. Va ser inhabilitat de la professió i depurat, va morir amb 39 anys i el seu arxiu creat per un ideal de país es va perdre.