El Consorci de la Costa Brava ha aprovat definitivament la modificació dels estatuts i l'adhesió de vint nous membres. El darrer ple de l'organisme va servir per donar llum verda a la primera ampliació del CCB, que coincideix amb el seu 50è aniversari i que es farà efectiva a partir de l'1 de gener del 2021.

D'aquesta manera, s'incorporen a l'organisme els municipis d'Albons, Bellcaire d'Empordà, Campllong, Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Colomers, Garriguella, Jafre, Llagostera, Llambilles, Palau-sator, Pau, Pedret i Marzà, Riudellots de la Selva, la Tallada d'Empordà, Torrent, Verges, Vidreres, Vilajuïga i Ullà. Comptant aquests municipis, ja són quaranta-set els pobles i ciutats que formen part de l'organisme, als quals es proveeix d'aigua o es gestionen les seves aigües residuals.

Fins ara, el Consorci ja prestava a aquests ajuntaments serveis de sanejament d'aigua en alta (transport a l'estació depuradora d'aigües residuals, depuració i abocament al medi o reutilització) o els d'abastament en alta (captació, transport i potabilització), però sense que aquests ajuntaments hi estiguessin consorciats. A partir d'ara, totes aquestes localitats en seran membres de ple dret i podran participar en la seva gestió i presa de decisions.

«Aquest pas serveix per integrar i regularitzar la situació d'aquesta vintena de municipis als quals ja se'ls estava prestant servei. Consolidem l'estructura de l'abastament en alta a les comarques gironines, que era un dels objectius d'aquest mandat i que estem complint satisfactòriament», ha ressaltat el president de la Diputació de Girona i del Consorci de la Costa Brava, Miquel Noguer.

Primera ampliació de la història

Aquesta és la primera ampliació del CCB des que es va crear l'any 1971, juntament amb la Diputació de Girona, per donar resposta a l'aleshores incipient problemàtica de la gestió dels recursos hidràulics de la Costa Brava i a la preservació de la qualitat de les aigües, atesa la creixent importància del turisme com a principal activitat econòmica.