Els tècnics de l'empresa que fa l'estudi de 1.250 habitatges del nucli antic d'Olot s'han trobat que molts propietaris i llogaters no els han deixat entrar. Segons ha explicat el regidor del nucli antic, Estanis Vayreda, la covid-19 ha estat el motiu principal que ha impedit que els tècnics només hagin pogut entrar a uns 500 habitatges dels 800 que havien previst en la primera part de l'estudi. També han tingut dificultats a localitzar alguns propietaris.

El regidor del nucli antic va plantejar les dificultats d'accés a part dels habitatges ahir al matí, poc després de l'adjudicació de la segona part de l'estudi que abasta 450 habitatges més.

Vayreda va informar que la segona fase i amb ella la totalitat de l'estudi estaran acabats abans de finalitzar l'any. El regidor va explicar que, tot i els impediments, l'empresa que fa l'estudi en tindrà suficient per presentar les conclusions i fer propostes que permetin l'Ajuntament disposar d'una diagnosi per actuar en la promoció d'habitatge. La intenció és revertir el procés de pèrdua de població i de deteriorament del parc edificat, en el qual es troba el nucli antic.

Va recordar que l'estudi té un triple objectiu: primer visitar els habitatges per veure en quina situació estan, segon detectar si hi ha algun habitatge en una situació excepcional d'infrahabitatge que necessiti intervenció i tercer que l'empresa aporti idees per a la mobilitizació dels habitatges del nucli antic. Va explicar que en un primer moment van comptar 1.250 habitatges repartits en 232 edificis. La idea és que la diagnosi obtinguda dels habitatges, on han entrat, els permeti actuar el 2021.

L'estudi va ser adjudicat el març del 2019 i es reparteix en quatre fases. La primera va servir per establir objectius i estratègia conjunta entre l'empresa i l'Ajuntament i definir el programa de treball, la segona és l'actual i consisteix a obtenir la màxima informació dels habitatges i locals situats al nucli antic i dels hàbits de les persones que hi viuen, la tercera consisteix a obtenir una diagnosi que permeti enfocar propostes globals i la quarta seran les propostes de línies de treball realitzables. Un cop els responsables de l'estudi hagin fet les propostes, l'Ajuntament i l'empresa desenvoluparan un procés de participació vinculat al Consell de Barri. El projecte forma part del Pla Integral d'Accions de Millora del nucli antic.

Canvis al nucli antic

De de l'inici de l'estudi a començaments del 2019, el nucli antic d'Olot ha estat l'escenari de diferents canvis motivats per l'acció dels particulars com el recent enderroc dels immobles dels quals formava part a casa de les mosques a la plaça Pia Almoina. Es tracta d'un enderroc fet amb l'objectiu de construir-hi un edifici de pisos.

També hi ha hagut intervencions artístiques com la que ha servit per apuntalar un edifici proper al santuari del Tura. El gabinet hi ha fet una estructura en forma d'absis i estructures de temple religiós.

Pel que fa a la part pública hi ha hagut l'enderroc de tres cases al carrer Lliberada Ferrarons amb a la intenció de fer-hi un edifici de pisos.

A més, després de la reforma el Firal s'ha convertit en un pol d'activitat amb terrasses i es pais plen de gent i nous establiments comercials.