Durant els mesos de juliol i agost, els hotels gironins han rebut mig milió de clients estrangers menys que en el mateix període de l'any passat, un espectacular descens que es notarà en l'economia i que té com a causa la pandèmia del coronavirus. Dins de la tragèdia, però, hi ha lloc per una bona notícia: sorprenentment, ha crescut el nombre de clients nacionals, arribant als 546.599 en els dos mesos esmentats, pels 474.927 de l'estiu de 2019. Un creixement del 15%, lleu si es vol (o no tant si es tenen en compte les circumstàncies), que per descomptat no arriba a compensar a pèrdua de turisme estranger, però que ha servit per mitigar les pèrdues i, de passada, per oferir un bri d'esperança al sector. En total, durant juliol i agost els hotels de les comarques de Girona van rebre 715.726 clients, un 40% menys que un any enrere, però xifra que la situa com la segona província espanyola, per darrere només de Balears.

L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat aquesta setmana les dades corresponents al mes d'agost de l'Enquesta d'Ocupació Hotelera. La província de Girona ocupa el segon lloc de tot Espanya i el primer de Catalunya en viatgers allotjats durant els mesos de juliol i agost, la qual cosa situa els hotels de la província en el grup dels més demandats. Segons les xifres de l'INE, pel que fa a viatgers, entre juliol agost sol Illes Balears (817.361), Girona (715.726), Màlaga (605.126) i Alacant (534.360) i Cadis (514.000), són les províncies que van rebre més viatgers allotjats en hotels entre juliol i agost. Si parlem de pernoctacions, la província de Girona es troba en el tercer lloc amb 1.892.932, només superada per les d'Illes Balears (3.807.412) i Las Palmas de Gran Canaria (2.043.123). Cal tenir en compte que en aquestes dues províncies, en ser insulars, les estades són lògicament més llargues, d'aquí l'elevat nombre de pernoctacions.

No obstant això, tots els destins espanyols han caigut respecte a 2019 a causa de la pandèmia de la covid-19 i les restriccions per a viatjar.

Millora a l'agost

Si atenem únicament al mes d'agost, la situació als hotels gironins va presentar evidents millores. El descens en el nombre de clients respecte a agost de 2919 va ser del 35%, una xifra important, però comprensible tenint en compte la situació, i menys que a la majoria de províncies espanyoles. Aquest mes d'agost, per exemple, els hotels gironins van assolir 361.459 clients nacionals, gairebé 100.000 més que a l'agost de 2019, una xifra que suposa un creixement del 37%.

Al total d'Espanya, els establiments hotelers van rebre a l'agost a 5,8 milions de viatgers, que van

realitzar 16,8 milions de pernoctacions. Aquestes xifres suposen un descens del 45,2% i 35,7%, respectivament, dels totals estimats fa un any.

Els viatgers nacionals són els que sostenen en major mesura l'activitat hotelera d'agost (4,6 milions, enfront d'1,2 milions d'estrangers), la qual cosa es reflecteix també en les pernoctacions (12 milions de nacionals, enfront de 4,7 milions d'estrangers).

Andalusia, Catalunya i Illes Balears són els destins principals del total de viatgers a Espanya a l'agost, amb taxes anuals de variació en el nombre de pernoctacions del -53,0%, -68,9% i -80,2%, respectivament.

Els viatgers nacionals tenen com a destins principals a l'agost a Andalusia, Catalunya i Comunitat Valenciana, que presenten taxes anuals de variació en el nombre de pernoctacions del -33,2%, -19,8% i -45,9%, respectivament.

En el període agregat de juliol i agost, les pernoctacions descendeixen un 68,6% respecte al mateix bimestre de 2019. Les de nacionals baixen un 41,3% i les d'estrangers un 84,5%.

En els vuit primers mesos de 2020 s'han produït 72,4 milions de pernoctacions,un 69,8% menys que en el mateix període de 2019.

Igual que a les comarques de Girona, inclús encara amb major mesura, el turisme estranger ha patit una davallada durant el mes d'agost a tot Espanya. Els viatgers procedents de França i Alemanya concentren el 24,3% i el 20,1%, respectivament, del total de pernoctacions d'estrangers en establiments hotelers. Tot i això, el mercat francès presenta una taxa de variació anual del -67,0% i l'alemany del -79,4%.

Les pernoctacions dels viatgers procedents de Regne Unit, Països Baixos i Itàlia (els següents mercats emissors a l'estat espanyol) registren unes taxes anuals del -94,5%, -73,7% i -85,0%, respectivament.