Support-Girona també acompanya els usuaris en l'administració i la gestió de les finances personals i del patrimoni. Segons la memòria del 2019, gestionen un total de 630 finques, 128 de les quals rústiques i 502 urbanes. Durant els darrers mesos, la fundació ha detectat diferents problemàtiques vinculades a aquests immobles. Sobretot arran del confinament i quan els immobles o locals comercials estan llogats, en alguns casos els inquilins han demanat una rebaixa o directament hi ha hagut rendes que han deixat de rebre. També han localitzat alguns casos d'ocupacions d'immobles i, en aquelles finques rústiques que no estan rehabilitades i, per tant, no es poden llogar, han arribat a descobrir fins i tot plantacions de marihuana.