La Generalitat ha publicat l'estudi informatiu i d'impacte ambiental de la variant d'Olot. El document ha de permetre completar l'eix Vic-Olot per Bracons (C-37), juntament amb la variant de les Preses. Es tracta del pas administratiu més rellevant dels últims temps amb l'afegit que arriba uns mesos després que ­Territori i Sostenibilitat anunciés que la variant d'Olot formarà part del pla d'inversions de la Generalitat per afrontar la crisi econòmica generada per la covid-19.

Els estudis inclouen el tram oest. El que connecta amb la variant de les Preses i totalment soterrada arriba a la riera de Riudaura on empalma amb el tram est. Aquest tram està valorat en 115 milions d'euros.

També inclou quatre alternatives per al tram est amb una inversió de 74 milions d'euros. Ahir l'alcalde d'Olot, Josep Berga, va explicar que tots els agents vinculats amb la variant estan d'acord amb un dels quatre trams presentats. Es tracta del que inclou un vial de connexió del barri de l'Hostal del Sol amb Olot. La solució elimina el viaducte actual i amb un fals túnel connecta el barri amb un nucli urbà.

La longitud total de la variant serà de 7,3 quilòmetres. En relació amb el tram oest, que va des de la boca del túnel de la Pinya fins a l'enllaç Olot oest, té una longitud de 3,8 quilòmetres. El túnel projectat fa 2,5 quilòmetres, amb un doble tub i doble carril per sentit. Posteriorment, es creuarà la ­carretera de Ridaura (GIP-5223) amb un pas sota la variant i salvant la riera de Ridaura amb una estructura de 70 metres.

Aquest tram finalitza amb l'enllaç Olot Oest on, a més de donar continuïtata la variant, es preveu construir un nou vial de connexió amb la vialitat d'Olot. L'enllaç consta d'una rotonda inferior de grans dimensions connectada amb ramals directes amb la variant, que comporta la construcció de dos passos superiors.

El vial d'accés a l'oest d'Olot ha de salvar novament la riera de Ridaura mitjançant una estructura de 80 metres de longitud. Aquest vial compta amb dues rotondes i finalment, que entronca amb la via urbana ja executada de dos ­carrils per sentit amb mitjana separadora situada davant de l'Hospital Comarcal d'Olot. Així mateix, es preveu una connexió entre aquest nou vial i la carretera (GIP-5223), incorporant una nova rotonda i donant servei al barri de les Planotes. També una altra connexió des del Nord de l'hospital cap a una de les rotondes del nou vial projectat.

Tram est

Es tracta de l'enllaç entre la xarxa viària de la Generalitat amb la de l'Estat i correspon a l'Estat la seva execució. En el mandat passat, l'alcalde, Josep Maria Corominas, va obtenir el compromís de l'Estat de delegar els tràmits administratius i d'execució d'aquesta part de l'obra a la Generalitat per tal d'accelerar els tràmits. L'operació va ser clau perquè ara la variant es pugui construir com una unitat.

En aquest tram, han valorat com a més idònia l'alternativa que s'adapta millor al territori i permet allunyar més el traçat respecte de la carretera actual del veïnat de l'Hostal del Sol i minimitzar l'impacte en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Discorre amb una calçada de dos carrils per sentit des de l'enllaç d'Olot oest, fins a enllaçar amb el perllongament de l'A-26, amb una longitud de 3,5 quilòmetres.

En un primer tram d'un quilòmetre la traça transcorre per la part nord del Pla de Sant Andreu en el límit dels terrenys agrícoles i forestals. Té dos túnels artificials, un viaducte a la riera de Riudaura i una rotonda al camí de les Feixes. La rotonda d'enllaç amb l'avinguda de les Feixes es connecta amb l'enllaç Olot Nord existent mitjançant uns ramals laterals que fan funció de col?lectors. Aquest ramals connecten les dos rotondes dels dos enllaços i formem un únic que constitueix una primera fase d'un desenvolupament posterior a realitzar pel Ministeri de Transports.