L'Ajuntament de la Vall d'en Bas prepara un mapa de dades de velocitat del municipi dins de l'àmbit del Pla de Mobilitat Sostenible i Segura. Per fer el mapa han posat dos radars pedagògics, un a l'entrada dels Hostalets i l'altre al carrer Ample de Sant Esteve d'en Bas. Els dos radars marquen una velocitat aconsellable de 30 quilòmetres per hora. Els radars compten els vehicles que passen i la velocitat a la qual van. La idea és canviar de lloc els radars per tal de poder controlar les velocitats de tot el municipi. De moment, han detectat que hi ha zones de la Vall en les quals els conductors van amb excés de velocitat. Un dels llocs on han detectat excessos de velocitat és la carretera de la Parcel·lària. De moment, no pensen afegir més bandes reductores de velocitat, però sí posaran senyals.