La Fundació Bofill i Unescocat reclamen concretar en un pla a deu anys el consens per actualitzar el sistema educatiu i avançar-se al creixement de les desigualtats provocades per la covid-19. Aquesta transformació hauria de deixar enrere un model educatiu «excessivament rígid i basat en la memorització a curt termini».

Entre d'altres, proposen que els centres s'autoavaluïn, que els docents participin en programes d'acceleració del canvi i reformar el model de formació i selecció de docents. Proposen que el 2024 800 centres hagin passat per un programa intensiu i protocol·litzat d'actualització i el 2030 2.200 centres. Els centres desfavorits hauran de ser prioritaris en aquesta actualització i demanen recursos i espais necessaris.

Les dues organitzacions fan una crida a generar un acord transversal a totes les forces polítiques del Parlament, sumant-hi el món local i en col·laboració amb els agents educatius i socials. El pla haurà de respondre a l'Agenda 2030 i, en concret, a l'objectiu 4: «Garantir una educació de qualitat, inclusiva i equitativa, i generar oportunitat d'aprenentatge al llarg de la vida per a tothom».

Bofill i Unescocat apunten que Catalunya ja es trobava en emergència educativa abans de la pandèmia i arrossegava mancances des de fa anys com dèficit pressupostari, baixa equitat, una «feble» incorporació de les noves tecnologies en la normalitat escolar i la dificultat per fer efectiu el desenvolupament de l'aprenentatge de cada nen.

Les organitzacions alerten que les desigualtats educatives «aniran a més» i afirmen que calen canvis més ràpids i més ambiciosos que els que està impulsant el Departament d'Educació i proposen cinc objectius de canvi, cinc mesures estratègies i cinc reformes que s'haurien de recollir al pla fins a l'any 2030.