Els ingressos hospitalaris a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions a les comarques gironines, segons recull la memòria anual de l'IAS. En canvi, l'activitat comunitària ha crescut un 6% en l'atenció als adults, un 5% en l'atenció a l'abús de substàncies i un 4% en l'atenció infantil i juvenil. Els experts alerten que l'impacte de la pandèmia incrementarà les necessitats de salut mental, tot i que encara no se'n pot quantificar la magnitud, segons l'OMS.

Aquesta setmana se celebra el Dia Mundial de la Salut mental i les entitats i institucions referents a la demarcació posen el focus en la necessitat d'abordar els casos d'alta complexitat, que són aquells en què la persona té trastorns mentals greus amb necessitats d'atenció sanitària i social.

Els centres de salut mental adults (CSMA) van atendre l'any passat 15.053 persones, amb 3.881 casos nous al conjunt de la demarcació. Del conjunt de persones ateses als CSMA, un 59,5% van ser dones i un 40,5% homes, amb una mitjana d'edat de 51 anys. En relació al diagnòstic, un 30% dels casos van ser tractats per trastorn de l'estat d'ànim, diagnòstic de major freqüència, un 17,4% per trastorns psicòtics i un 13,2% per trastorns d'ansietat.

La memòria també destaca que durant l'any 2019, Support-Girona va assumir més de tres casos nous per setmana en alguna de les modalitats d'acompanyament, incrementant-se la modalitat d'Assistència en la qual la persona, normalment aconsellada pels serveis socials de salut mental o de la comunitat, és la que manifesta davant del jutjat la voluntat de rebre suport en la gestió dels seus assumptes.

30% dels menors amb malestar

En relació amb l'atenció a salut mental infantil i juvenil, els centres especialitzats (CSMIJ) van atendre 6.210 persones, 2.276 casos nous. Del total de persones ateses als CSMIJ, un 39% van ser nenes i un 61% nens, amb una mitjana d'edat de 14 anys. Els centres van fer un total de 35.330 visites, de les quals un 6,52% van ser primeres visites, un 58% visites successives, un 33% visites de tractament familiar i un 2% visites a domicili. En el cas dels menors, el 29% va rebre atenció per un diagnòstic Codi Z, relacionat amb situacions de malestar per diferents causes de la pròpia vida, seguit del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDHA) en un 10%.

Per altra banda, els Centres d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) van atendre l'any passat 4.616 persones. El 76,3% van ser homes i el 23,7% dones, amb una edat mitjana de 43 anys. El 29% de les persones ateses van ser casos nous (1.340 persones).