Els treballs per desmantellar la minicentral hidroelèctrica de Molló i tindran una durada d'uns quatre mesos. Amb un cost de 208.000 euros, es demoliran les estructures amb un martell hidràulic i elements auxiliars per al tall amb soldadura alhora que es faran noves esculleres. També es retiraran les truites i s'alliberaran aigües amunt.

L'objectiu final és millorar la connectivitat fluvial de la conca del Ter per recuperar el cabal natural en un tram fluvial protegit per ser reserva genètica de truita autòctona. L'actuació, duta a terme per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Infraestructures.cat -amb la coordinació i supervisió de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

La demolició es farà amb martell hidràulic i elements auxiliars per al tall amb soldadura. Els materials resultants de la demolició es transportaran a un abocador controlat. Un cop desmantellada, s'utilitzaran els blocs de pedra existents a la zona d'obres (de les antigues esculleres) per fer noves esculleres de protecció dels marges del torrent, minimitzant el risc de desbordaments.