El sector pesquer ha estat qui ha sol·licitat que es reguli l'activitat per tal de preservar el recurs de la sèpia entre el cap de Begur i l'Illa de Maça d'Or. La peticó va portar a la constitució del Comitè de Gestió de la Sèpia a les badies de Pals i Roses per tal de redactar el Pla de gestió i elaborar un programa socioeconòmica.

És el primer Pla aprovat sota el paraigua del Decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya. Servirà de referent per a l'aplicació d'altres plans amb l'objectiu d'aconseguir una pesca sostenible.

El Comitè està integrat tant pel sector pesquer professional (que inclou les confraries de pescadors de l’Escala, l’Estartit i Roses), el sector pesquer recreatiu (el qual està representat per l’Associació Catalana per a una Pesca Responsable), el sector científic (format per investigadors de l’ICM-CSIC i de la UAB), la Federació Territorial de Girona, les entitats socials (Low Impact Fisheries of Europe (LIFE) i Salvem l’Empordà) i l’Administració autonòmica (Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM)).

Des del Comitè s'havia de redactar i aprovar el Pla de gestió, que ha de vertebrar les mesures que regulen el recurs pesquer alhora que estableix un programa de gestió bioeconòmica que revaloritzi el producte pesquer.

En aquest sentit, el Pla inclou com a principals punts forts: la incorporació del model de cogestió a l’activitat dirigida a la pesca de la sèpia amb arts fixos (xarxes sepieres i nanses), la inclusió de l’activitat de pesca recreativa en un marc d’explotació comú, la territorialització de l’activitat mitjançant la participació del sector i la millora de la comercialització mitjançant l’aplicació d’un programa socioeconòmic.