El Departament de Salut ha decidit suspendre durant 15 dies les sortides curtes de les residències a totes les persones residents no autònomes. La mesura s'engega amb la revisió del pla sectorial en àmbit residencial davant l'elevada transmissió comunitària. Segons el Departament, durant aquest període «es reforçaran» les visites de les famílies. A més, es preveu reforçar el cribratge als professionals de centres residencials, amb proves PCR i amb l'autopresa de mostres de frotis nasal a tots els treballadors que no s'hagin testat els últims 15 dies. L'autopresa estarà supervisada per una infermera, metge o responsable higiènic sanitari de la residència o per professionals de l'Equip d'Assistència Primària, si cal.

Pel que fa a les visites de familiars, el Departament ha decidit que les residències amb un marcador verd o taronja han de facilitar un mínim d'una visita setmanal i han de garantir que serà en un horari compatible amb el dels familiars, obrint la porta a fer-ne en cap de setmana si és necessari. Les que es trobin en indicador vermell han de facilitar les eines telemàtiques per comunicar-se i informació a la família «de forma àgil». La revisió del pla inclou una intensificació de les mesures de prevenció i protecció i remarca que cal que tots els centres tinguin designat i apoderat un professional responsable higiènic sanitari com a nexe entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Salut Pública, Atenció Primària i la pròpia residència. A més, es reforçarà la sectorització, els circuits i el manteniment d'unitats de convivència estables. Així mateix s'incidirà en la formació per tal de garantir que els professionals de la residència es mantinguin formats en l'ús dels equips de protecció individual. A mitjà termini, el Departament també preveu fer un mapa d'estat immunitari dels residents a través de la introducció de tests serològics.