La xifra de matrimonis decau a les comarques gironines. Segons les últimes dades fetes públiques per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) -encara provisionals-, durant l'any 2019 es van inscriure 2.704 matrimonis a la província de Girona, la qual cosa suposa un descens del 4,52% respecte al 2018. La xifra de matrimonis a les comarques gironines, doncs, cau per sobre de la mitjana catalana, que se situa en un descens del 3,3%. Però, dins d'aquesta davallada, s'aprecia un descens especialment accentuat entre els matrimonis catòlics, que en tan sols un any han passat de 284 a 222; és a dir, s'han reduït pràcticament un 22%. Tanmateix, si s'observa la retrospectiva dels últims cinc anys, el descens encara és més evident, ja que el 2014 s'havien registrat 422 matrimonis catòlics. Com que l'any 2019 se'n van registrar només 222, la xifra s'ha reduït pràcticament a la meitat.

Descens generalitzat

Dels 2.704 matrimonis que es van celebrar l'any passat a les comarques gironines, la immensa majoria (2.471) van ser unions civils, mentre que només 222 van ser catòlics i 11 van correspondre a altres confessions. En el cas de les unions civils, també es registra un descens respecte a l'any anterior, quan se'n van registrar 2.533. Es tracta, però, d'una caiguda de només el 2,45%, molt inferior a la dels casaments catòlics, que es van reduir un 22% respecte als de 2018 i s'han reduït a la meitat en els últims cinc anys.

Pel que fa als cònjugues, la majoria de les unions van ser entre home i dona: 2.626, la qual cosa suposa una caiguda del 5,20% respecte a l'any anterior, quan havien estat 2.770. A continuació -tot i que a molta distància- es troben les unions entre dues dones: se'n van celebrar 50, nou més que durant el 2018. Pel que fa als casaments entre dos homes, n'hi va haver 28, set més que durant l'any anterior.

En relació amb la nacionalitat dels cònjugues, en 1.969 casos eren tots dos espanyols. En canvi, hi va haver 195 casos en què la dona era espanyola i l'home estranger, mentre que les unions en què l'home tenia nacionalitat espanyola i la dona era estrangera van ser 322. En 84 casos, el matrimoni va ser entre dues persones estrangeres que tenien la mateixa nacionalitat, mentre que hi va haver 56 casaments en què es van unir persones estrangeres però ambdues de nacionalitats diferents.

Les dades de Catalunya

Si s'observen les dades del conjunt de Catalunya, la taxa bruta de nupcialitat durant el 2019 va ser de 3,4 matrimonis per cada mil habitants. L'edat mitjana per als ­contraients en primeres núpcies va ser de 36,1 anys en el cas dels homes i de 34,1 anys pel que fa a les dones.

Pel que fa al sexe dels contraents, el 96,4% dels matrimonis (un total de 24.956) van correspondre a parelles de diferents sexe, mentre que el 3,6% restant va correspondre a parelles homosexuals. En aquest cas, 433 dels casaments van ser entre dos homes i 506, entre dues dones.

Si s'observa la nacionalitat dels cònjugues dels matrimonis de diferent sexe, els casaments en què tots dos cònjugues tenien nacionalitat espanyola van ser majoritaris, amb un 79%. En canvi, els matrimonis mixtes -és a dir, en què un dels cònjugues tenia nacionalitat espanyola i l'altre, estrangera- van representar un 17,4% del total. Els matrimonis entre contraents de nacionalitat estrangera van significar un 3,6% del total.