L'Ajuntament de Blanes destina 180.000 euros en ajuts per a famílies amb pocs recursos per afrontar l'IBI. Es tracta d'una mesura pionera, que es podrà demanar del 26 d'octubre al 25 de novembre. Les sol·licituds es quantificaran en funció de diversos barems i els ingressos anuals.

La mesura s'ha aprovat aquesta setmana en la Junta de Govern Local i és un compromís adoptat en la sessió plenària de l'any passat en què es van aprovar les ordenances d'aquest 2020. Poden optar als ajuts totes les famílies del municipi, incloses les monoparentals, amb recursos disponibles en una escala que es considera d'especial protecció o mínima per viure al municipi, i que han d'afrontar el pagament de l'IBI.

L'ajut per a famílies pot arribar a un màxim equivalent a la quota total de l'impost que han de pagar, i l'Ajuntament assegura en un comunicat que s'estudiaran els condicionants de cada sol·licitud. Inicialment, s'hi ha destinat una partida consignada amb 180.000 euros de caràcter no competitiu. És a dir, totes les famílies que compleixin els requisits rebran l'ajuda, encara que se superi el topall.

Per presentar les sol·licituds a partir de dilluns vinent es pot fer telemàticament amb dues opcions: de manera directa a la seu electrònica de l'Ajuntament de Blanes, o bé amb assistència personalitzada si es disposa d'algun document d'identificació, prèvia sol·licitud de cita prèvia. També es pot fer presencialment a les dependències de Promoció a l'antiga Escola Safa. L'Ajuntament subratlla que l'objectiu és poder resoldre i pagar els ajuts abans de finals d'any. Quant als requisits per poder optar-hi, els membres de la unitat familiar ha de complir-ne quatre de bàsics: ser titulars -en concepte de propietari o llogater- com a màxim, de l'habitatge habitual, d'un aparcament i d'un traster. El valor cadastral del conjunt d'immobles no pot superar els 50.000 euros.

D'altres requisits són ser titulars, com a màxim d'un cotxe i una moto, estar empadronats en el domicili habitual com a mínim des de l'1 de gener fins la data de sol·licitud de l'ajuda, també és demana que no es tingui deutes amb l'Ajuntament, entre d'altres.