Una cinquantena de nens amb danys cerebrals d'entre 3 i 16 anys han estat valorats durant el primer any de funcionament del nou dispositiu de diagnòstic i rehabilitació neuropsicològica de l'hospital Josep Trueta de Girona. Es tracta de pacients que pateixen afectacions del sistema nerviós central, congènites, perinatals o adquirides, especialment les provocades per ictus, epilèpsia, encefalopaties, naixements prematurs o per algun tipus de cardiopaties o alteracions genètiques. L'objectiu del nou servei és donar a aquests pacients una atenció neuropsicològica per tal que les seves funcionalitats cognitives siguin les millors possibles. Per això el centre planifica una rehabilitació adequada a les necessitats del pacient, per reduir les seqüeles cognitives secundàries i per millorar l'autonomia cognitiva de cada infant, minimitzant també les dificultats en els aprenentatges.

Fins ara el Trueta no tenia una unitat específica que tractés aquests casos, que es derivaven a centres de desenvolupament infantil i atenció precoç i a la xarxa de salut mental. La coordinació dels serveis de Neurologia i Pediatria va permetre detectar la necessitat clínica de diagnosticar i tractar infants amb lesions cerebrals. Gràcies als exercicis que se'ls indiquen, guiats per professionals s'incrementa el nivell d'autonomia dels nens i també millora la seva integració a l'escola en coordinació amb equips d'atenció psicopedagògica.

Els pacients fan exercicis d'estimulació guiats per ordinador o exercicis de paper i llapis i, si és necessari, també reben sessions de rehabilitació física. Una vegada feta la primera visita es determina quina teràpia és la més adequada. Els materials que utilitzen per reduir-ne les seqüeles s'han adquirit amb donacions de particulars, en el marc del programa de mecenatge Fes + Trueta.