La Confederació Espanyola de Policia (CEP) a Girona acaba de guanyar una sentència que dona la raó a un afiliat que està destinat a l'aeroport de Girona. La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assegura que el policia ha de percebre el mateix salari que els seus companys que realitzen les mateixes funcions a l'aeroport de Barajas, a Madrid.

El sindicat afirma que la diferència salarial «és una tònica habitual a la Policia Nacional, a la qual la Confederació Espanyola de Policia ha aconseguit posar fre als tribunals».

Cap justificació

En el text de la sentència del TSJC s'hi explica que l'administració no ha pogut acreditar «cap prova o argument que justifiqui la diferència retributiva, ni tan sols és capaç d'aportar normes o circulars que ho justifiquin». El cas de l'afiliat es remunta al 9 d'agost del 2017, quan la Direcció General de la Policia va desestimar-li la petició de l'abonament de la diferència entre el component singular del complement de productivitat funcional corresponent al lloc de treball d'especialista policia científica, que va exercir a l'aeroport Costa-Brava, en relació amb el que perceben els funcionaris que ocupen el lloc a l'aeroport de Madrid-Barajas. En l'aeròdrom madrileny perceben l'import de 203,83 euros, en lloc dels 145,60 euros que es reben els agents de Girona.

Contenciós

Arran d'aquests fets, es va presentar un contenciós que ha acabat donant la raó al policia, el qual reconeix el dret que se li abonin les «diferències retributives en els termes que s'indiquen, més els interessos legals que corresponguin, limitat a quatre anys anteriors a la data d'interposició de la reclamació administrativa», diu el text.

Arran de la sentència, l'afiliat del CEP ha cobrat la quantitat de 4.637,85 euros en concepte de diferència retributiva de productivitat funcional pels quatre anys que legalment podia reclamar.

Més casos pendents

Aquest no és l'únic cas d'aquest tipus que porten els serveis jurídics del sindicat CEP. Asseguren que tenen pendents quinze reclamacions més, la qual cosa suposarà, afirmen, que els seus afiliats guanyin una quantitat de 70.000 euros.