L'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa, a través de l'agència DinàmiG, ahir, van obrir una oficina d'atenció a les persones que han vist afectada la seva activitat econòmica per la covid-19. L'oficina és al carrer Tomàs de Lorenzana, 15.

L'Oficina de Reactivació Econòmica té per objectiu impulsar, coordinar, fer seguiment i avaluar les accions establertes en el Pla de Reactivació Econòmica i d'Ocupació, aprovat pel ple de l'Ajuntament d'Olot del 18 de juny i que s'aprovarà en el ple del Consell Comarcal de la Garrotxa del pròxim desembre.

Respon a la necessitat d'assessorament i gestió de l'impacte que ha provocat la covid-19 en l'economia i el mercat de treball a la Garrotxa. És una demanda del 57,7% de les 317 empreses que van respondre una enquesta realitzada per DinàmiG entre el 31 de març i 14 d'abril. En aquest qüestionari també es feien paleses les dificultats econòmiques i d'adaptació que han passat les empreses durant el confinament: incorporació de teletreball (57,6%), reducció de plantilla (27%) o fer un ERTO per força major (45,2%).

És per aquestes raons que l'Oficina per a la Reactivació Econòmica va dirigida a totes les persones, entitats, institucions i empreses que s'han vist afectades per la covid-19 des del parer de l'activitat econòmica o l'àmbit laboral. Per crear-la, s'han dut a terme dos grups de discussió, amb mostres representatives del públic a qui està dirigida, que han permès detectar quines necessitats tenen els potencials usuaris i quins serveis ha d'oferir l'oficina.

En el grup de discussió s'han analitzat dades com l'origen de la necessitat de la creació de l'Oficina per a la Reactivació. També s'han detectat sentiments de por, desconfiança, inestabilitat, decepció i poca esperança entre persones que han quedat a l'atur

Els participants també han coincidit en la necessitat d'unificar en un únic lloc la informació sobre les ajudes econòmiques que ofereixen les institucions. Per això creuen que l'Oficina els pot ajudar a aquesta funció, així com al fet de disposar d'un enfocament 360 graus personalitzat i empàtic que els permeti tirar endavant i buscar solucions conjuntes. La seva expectativa envers l'Oficina és rebre assessorament, acompanyament, consell i un enllaç amb l'administració local. També s'espera que funcioni com a connectora entre diferents associacions, que estableixi una xarxa que permeti sinergies entre diferents negocis i persones.

Per rebre assessorament, s'haurà de demanar cita a través de la pàgina web de DinàmiG (a www.dinamig.cat), al telèfon 972 26 01 52 o mitjançant un correu electrònic a reactivacio@dinamig.cat.

Els horaris d'obertura presencial de l'Oficina són de dilluns a dijous, de 9 a 16 h, i els divendres, de 9 a 14 h (s'oferirà atenció personalitzada amb cites).acordades en funció de les necessitats dels usuaris).

Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus