Les obres d'arranjament del tram del rec Major de Banyoles, entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers, que estaven aturades des de feia gairebé cinc mesos per les dificultats internes de l'empresa que va guanyar la licitació inicial, s'han pogut reemprendre després que una nova empresa constructora es fes càrrec del projecte inacabat. La nova empresa constructora ha continuat els treballs, que es trobaven executats en un 30 per cent, i te la previsió de finalitzar-los abans d'acabar aquest any.

Aquesta remodelació forma part del pla de recuperació dels recs de Banyoles, que vol posar en valor la singularitat d'aquests corrents d'aigua com a part del patrimoni local. L'objectiu és potenciar-los com un atractiu turístic més de la ciutat.

En el cas de l'esmentat tram del rec Major, el projecte preveu canalitzar-lo, mantenir el salt d'aigua d'origen industrial que hi ha i enjardinar els laterals per convertir-lo en un espai públic verd. La intenció és donar continuïtat a les reformes que ja s'han executat en els trams superiors del rec.

El pressupost d'aquesta obra es va licitar per 346.508 euros.

Banyoles té cinc recs, tots de sortida de l'aigua de l'Estany. Es tracta de canals construïts que creuen tota la ciutat, multiplicant-se en nombrosos ramals, fins a desembocar al riu Terri, a la sortida del municipi.