El Consell Comarcal de la Garrotxa ha comunicat que el sobrecost del 29,1% en la gestió de la planta de compostatge de la comarca del 2017 detectat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya té l'origen en una reforma feta per solucionar un problema de pudors. La Sindicatura apunta que es van fer modificacions no previstes que van comportar un cost del servei de 112.864 euros superior a l'estipulat i que la durada del contracte passés de 15 a 20 anys.

El Consell Comarcal afirma que el sobrecost queda explicat en una de les l'al·legacions que van presentar a l'informe. Expliquen que a data 6 de febrer de 2003, es va signar el contracte de construcció i explotació de la Planta de Compostatge de la Garrotxa i que en data 30 de juliol de 2009, el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar la modificació del contracte administratiu d'explotació de la Planta de Compostatge, prorrogant el temps d'explotació de la instal·lació fins a l'any 2023.

Va ser aquest any, 2009, quan es van realitzar obres de millora a la planta de compostatge per solucionar alguns problemes de pudors que afectaven nuclis de població, amb l'autorització de l'Agència Catalana de Residus.

Aquest contracte estableix un preu de tractament de materials de 23,20 euros/tona (IVA exclòs), que es revisarà cada any en funció de l'IPC que decideixi aplicar el Consell Comarcal de la Garrotxa. Des del 2009 i fins a l'actualitat, aquest preu unitari s'ha revisat segons l'IPC interanual català del mes d'agost i s'ha aplicat al tractament de FORM (restes de menjar i restes vegetals). Mentre que el preu de fangs s'ha determinat per l'atribució de fons d'explotació que cada any l'Agència Catalana de l'Aigua ha atorgat al Consell Comarcal de la Garrotxa.

Per tant, les obres de millora i la revisió de preus van modificar els càlculs recollits inicialment l'any 2003.