Les comarques gironines són terra de Garcia, Martínz i Rodríguez. Així ho indiquen les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, segones les quals hi ha 25.608 persones que es diuen Garcia de primer o de segon cognom a la província. Aquest cognom, doncs, ocupa la primera posició amb molta diferència, ja que en segona posició hi ha Martínez, amb 17.746 persones, seguit, de forma molt ajustada, pels Rodríguez, que sumen 17.186. El primer cognom d'origen català de la llista és Vila, que ocupa la dotzena posició.

L'Idescat va fer públiques ahir les dades de noms i cognoms a Catalunya, incloent també les xifres de les demarcacions. Després de Garcia, Martínez i Rodríguez, el quart cognom més freqüent a la demarcació és López (16.687 persones), el cinquè és Sánchez (16.117 persones) i el sisè Fernández (15.762). Completen la llista dels deu primers cognoms González, Pérez, Gómez i Ruiz.

L'onzena posició és per a Moreno, seguit de Vila, Martínez, Jiménez i Muñoz. Fins arribar al «top 20», les següents posicions són per a Hernández, Díaz, Serra, Romero i Soler. Els cognoms més habituals a les comarques gironines són, en general, els mateixos que al conjunt de Catalunya, tot i que en algunes ocasions l'ordre pot variar.

D'altra banda, l'Indescat també ha fet pública la llista dels noms propis més posats. En el cas de les comarques gironines, el nom d'home més habitual és Jordi, seguit de José, Josep, Antonio, Joan, Juan, David, Marc i Francisco. Destaca el fet que Jordi ocupa la primera posició amb molta diferència, ja que un 25,71% dels gironins porta aquest nom.

Pel que fa a les dones, el nom més habitual és Maria o la seva versió en castellà, María: hi ha 10.446 gironines que s'ho diuen, fet que suposa el 27% de les dones que viuen a la província.

Pel que fa a la resta de noms femenins, la llista dels deu més habituals la completen Montserrat, María del Carmen, Marta, Núria, Anna, Carmen, Laura, Cristina i Maria Teresa.

Les dades de Catalunya

En el cas de Catalunya, els noms més habituals entre els homes són diferents del cas gironí, ja que Antonio ocupa la primera posició i José la segona. En el cas de les dones, les xifres són iguals. Maria i Montserrat són els noms més freqüents entre les dones que viuena Catalunya durant l'any 2020.

Pel que fa als cognoms, Garcia torna a ser, com en el cas gironí, el que encapçala el rànquing a escala de Catalunya. A continuació es troben Martínez, López i Sánchez, de manera que, en aquest cas, la classificació també és molt similar a la que s'estableix a nivell gironí.