Les víctimes de violència de gènere van ser invisibilitzades a Espanya fins a l'any 2003, quan el màxim òrgan del poder judicial, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va començar a recollir els crims masclistes de forma anual. I des de llavors, la província de Girona ha acumulat un total de 23 assassinats de violència de gènere, essent la catorzena província de l'Estat amb més víctimes.

L'informe ha estat elaborat per l'Observatori de Violència de Gènere del CGPJ i ha analitzat les primeres 1.000 víctimes de violència masclista des que es van començar a comptabilitzar. El document inclou informació sobre el territori on ha tingut lloc el crim, l'any de la víctima i l'agressor, edats, parentesc i si hi havia hagut denúncia prèvia. Sobre aquesta qüestió, a Girona només havien denunciat un 17% de les víctimes. Es tracta d'una mitjana inferior a la de l'Estat, que és del 26%. La jurisprudència del Tribunal Suprem fa referència a aquest fet, que resulta habitual pel temor de la víctima a empitjorar un clima existent d'agressió física i/o psicològica. El clima de terror ha impedit a 739 dones assassinades poder denunciar.

Girona xifra la sisena ràtio de morts per cada 100.000 habitants de l'estat, amb un índex de 3,2. Se situa només per sota d'Almeria, Granada, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona i les Illes Balears. La taxa més alta registrada a l'Estat és de 3,92 víctimes per cada 100.000 habitants i es va xifrar l'any 2008.

El CGPJ subratlla que els mesos amb més crims han estat el juliol i el gener, i el diumenge és el dia de la setmana que ha concentrat més casos a l'Estat, un total de 172.

La víctima mil, a Olot

L'any més negre a Girona va ser el 2010, amb quatre víctimes assassinades per violència masclista, i el segueix l'any 2011, amb tres víctimes més. Els anys sense víctimes mortals van ser el 2004, el 2008, el 2013 i entre el 2015 i el 2017. De fet, el crim número 1.000 a l'Estat va tenir lloc a Olot el 20 d'abril de 2019. La víctima tenia 44 anys i l'agressor 38, i ambdós tenien una relació de parella. L'agressor va matar la dona amb una arma de foc i després va intentar suïcidar-se. La parella tenia dos fills, un dels quals menor d'edat.

Per contra, el primer crim masclista des que es va començar a comptabilitzar aquesta xacra va tenir lloc a Girona el 5 de maig de 2003. En aquest cas es va utilitzar una arma blanca, mentre que víctima i agressor tenien 34 i 39 anys respectivament. La parella tenia dos fills, ambdós menors, que es van quedar orfes de mare. No hi havia denúncia prèvia.