El ple de l'Ajuntament de Llagostera va aprovar, dijous passat, les ordenances fiscals per al 2021, que contemplen una congelació de l'Impost sobre els Béns Immobles (IBI) i una pujada de la taxa d'escombraries. L'aprovació es va aconseguir amb els vots a favor de l'equip de govern (ERC i CUP Alternativa per Llagostera), l'abstenció del PSC i el vot contrari de Junts per Llagostera.

Segons va informar el consistori, l'IBI d'urbana i rústica es mantindrà igual que al 2020, però es modifica el redactat de l'ordenança per facilitar l'aplicació del recàrrec del 50% als immobles d'ús residencial desocupats permanentment. Una mesura que el regidor d'Hisenda, David Parron, va explicar que no té «cap afany recaptatori», sinó que pretén «mobilitzar» el parc d'habitatges buit existents al municipi, sobretot dels grans tenidors, que impedeixen disposar d'una oferta d'habitatges de lloguer. En aquest sentit, es manté la bonificació del 95% de l'impost per a aquells habitatges que s'incloguin dins la borsa de lloguer municipal.

Pel que fa a la taxa d'escombraries, la modificació contempla una pujada del 5% pels comerços i del 10% en els habitatges, i es mantenen les bonificacions que poden arribar fins al 40% per participar de manera correcta en la recollida selectiva o tenir hàbits evidents de reducció de residus i estar inscrits a la campanya Compromís Residu Zero.

Parron, que també és regidor de Medi Ambient, va explicar que, a diferència dels impostos, les taxes s'apliquen per cobrir les despeses dels serveis prestats. En aquest sentit, hi ha previst un augment del cost del servei per diversos motius, entre ells la pujada del cànon que aplica l'Agència de Residus de Catalunya per dur els residus a l'abocador que s'incrementa un 12,7% respecte al 2020. Cal tenir en compte que aquest cànon continuarà augmentant un 10-12% anual en els propers anys. Per aquest motiu, Parron ha aprofitat per fer una crida a gestionar bé els residus fent ús correcte del porta a porta, que es preveu implementar també a les urbanitzacions de La Canyera, Mata i Mont-Rei.

Pel que fa a l'impost de vehicles, i per tal de diferenciar entre cotxes clàssics (que circulen en comptades ocasions) i cotxes vells (que circulen habitualment i tenen un major impacte mediambiental), es proposa reduir paulatinament els vehicles que poden beneficiar-se de la bonificació del 100% (fins ara els vehicles de més de 26 anys), de manera que ara se'n beneficiïn aquells amb una antiguitat mínima de 27 anys.

L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) passa del 2,6% al 3%, i pel que fa a la taxa d'activitats de la Policia Local, s'afegeix com a fet imposable qualsevol activitat que requereixi l'actuació del cos, afegint però l'excepció del pagament d'aquesta taxa a activitats d'interès social, esportiu o cultural organitzades per entitats municipals o en aquelles en què col·labori l'Ajuntament de Llagostera.