El projecte europeu d'especialització i competitivitat territorial «PECT Girona, ecosistema innovador» preveu que tota la demarcació de Girona actuï de manera conjunta i coordinada per aportar solucions que facilitin l'aparició de noves iniciatives empresarials i ajudin a la creació i consolidació de llocs de treball.

Segons la Diputació de Girona, que aportarà 487.726 euros al projecte, l'objectiu de la iniciativa és impulsar la competitivitat i internacionalització del teixit empresarial, fomentar la innovació a les empreses, incidir i intensificar l'impuls de les TIC i fomentar l'emprenedoria. Hi participen la Diputació de Girona, com a coordinadora i executant l'operació Co-creix, la Universitat de Girona, el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Figueres.

Els PECT són els projectes d'especialització que pretenen produir un impacte de competitivitat territorial proposats per les administracions locals.