Els ajuntaments de Fontcoberta i Porqueres han iniciat aquesta setmana unes actuacions per regular i millorar l'ús públic de l'Espai Natural Protegit de la Platja d'Espolla, amb l'objectiu de minimitzar l'impacte dels visitants a aquesta àrea altament sensible.

El projecte preveu l'arranjament de la zona d'aparcament de visitants i d'un tram de camí existent que, quan plou, queda intransitable. D'altra banda, s'instal·laran tanques delimitadores i elements de control de l'accés rodat i a peu a fi de canalitzar els visitants i allunyar-los de les zones més sensibles de dins l'àrea i l'entorn de la platja. També s'instal·laran panells informatius sobre l'espai natural protegit, així com els usos permesos i les normes a seguir.

A més, se senyalitzarà una ruta peatonal al voltant de la platja que formarà part de la xarxa d'itineraris de l'Espai Natural Protegit de l'Estany de Banyoles i la Platja d'Espolla. El cost de les intervencions s'apropa als 28.000 euros, que estaran finançats pels ajuntaments de Fontcoberta i Porqueres, que comptaran també amb una aportació de 19.400 euros de la Diputació de Girona a través de les subvencions per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni natural.

La platja d'Espolla és un estanyol de la conca lacustre de l'estant de Banyoles, d'origen càrstic i d'aigües temporànies, que s'omple quan els aqüífers subterranis de l'Estany de Banyoles van plens i l'aigua emergeix a aquesta zona a través dels anomenats «bullidors». Quan els aqüífers disminueixen de cabal, l'aigua de la platja d'Espolla va desapareixent fins a quedar-se seca.

La singularitat d'aquest espai condiciona la fauna i flora que l'habita, que estan adaptades a períodes d'inundació i a llargues temporades d'eixut, com és el cas de les tortuguetes (Triops cancriformis). Destaca també la gran quantitat d'amfibis que hi ha, una gran majoria dels quals estan catalogats com a protegits.