A les comarques de Girona fa anys que es lluita contra els matrimonis forçats. Es tracta d'un tipus d'unió que està penada amb presó. Segons les dades del Departament d'Interior, la policia ha hagut d'atendre en els primers sis mesos de l'any gairebé totes les dones de l'any anterior. S'han detectat cinc casos de risc, mentre que el 2019 es va tancar amb sis intents d'unió.

Dels cinc casos detectats durant el primer semestre, s'ha de destacar que totes les dones eren majors d'edat.

Els cinc fets suposen més de la meitat dels que la policia ha tractat entre el gener i el juny a tot Catalunya (9). Durant tot l'any passat, en canvi, se'n van detectar 15 i, d'aquests, sis a la Regió Policial de Girona.

Durant els últims dotze anys a la província de Girona hi ha hagut fins a 53 casos de risc d'aquest tipus d'unions, almenys els que s'han conegut policialment. Segons les dades del Departament d'Interior, els Mossos han hagut d'atendre 53 dones i, d'aquestes, 32 eren menors i la resta, 21, majors d'edat.

El període amb més possibles unions a les comarques de Girona va ser l'any 2014, dels 10 fets a Catalunya, set van ser en aquesta província. Aquesta tendència podria canviar si amb les dades a tancament d'any se superen o igualen les d'aquest període.

En canvi, el període amb menys casuística és l'any 2013, amb un sol fet a Girona dels sis de tot Catalunya.

Si s'analitzen totes les dades públiques del Departament d'Interior que fan referència al global de Catalunya sobre aquesta forma de violència domèstica, entre els anys 2009 i 2020 s'han donat fins a 159 situacions de risc. D'aquestes, 43 eren de la Regió Policial de Girona, cosa que representa prop del 30% dels casaments dels darrers 11 anys de tot Catalunya.

Els matrimonis forçats tenen lloc quan s'obliga amb violència o intimidació una de les dues parts. Habitualment són nenes a qui les seves famílies decideixen arreglar-los el matrimoni amb un home generalment més gran, que elles sovint ni coneixen, per assegurar al final un patrimoni familiar. També n'hi ha per desig de la comunitat.

Codi Penal: presó

Les unions sota coacció estan recollides des de fa quatre anys en el Codi Penal i recull el matrimoni forçat com un delicte específic i pot suposar penes que van entre els sis mesos i els tres anys de presó. Anteriorment, la policia havia de perseguir els matrimonis forçats a través d'altres delictes associats.

A les comarques gironines hi ha hagut casos que la policia ha conegut perquè les adolescents han demanat ajuda directament als diversos cossos, mentre que d'altres ho han explicat a l'escola i són els centres escolars qui informen la policia.

Per aquest motiu, el treball en xarxa és molt important i així es recull també en un protocol vigent des del 2009 «de prevenció i atenció policial dels matrimonis forçats». En aquest cas, a banda de les possibles actuacions policials i com abordar-les, el que és determinant és la prevenció i, per això, el treball amb les comunitats més afectades és l'element clau.