10 de novembre de 2020
10.11.2020
Diari de Girona

Olot impulsa el projecte de millora del barri de Montolivet

L'Ajuntament vol afrontar les mancances detectades en un barri construït fa més de seixanta anys

09.11.2020 | 23:47
Imatge del barri de Montolivet presa des de Sant Francesc.

L'Ajuntament d'Olot ha licitat la redacció del projecte constructiu de reurbanització del barri de Sant Pere Màrtir. La Junta de Govern Local del dijous 5 de novembre va aprovar l'expedient i el plec de clàusules administratives per contractar la redacció del projecte constructiu del barri, conegut també com a Montolivet. Els treballs permetran disposar d'una diagnosi que analitzarà l'estat actual de la situació viària i urbana i, sobretot, marcarà les actuacions de millora en matèria d'infraestructures, condicions d'accessibilitat, aparcament i mobilitat de 25.600 m2 d'un sector d'Olot on hi ha 332 habitatges. Després d'analitzar aquesta primera memòria, encarregaran la redacció del projecte constructiu, que estarà en 5 mesos i costarà 105.270 euros.

L'actuació de millora de Montolivet preveu la realització d'estudis topogràfics, de planimetria, altimetria i fotogràfics a través dels quals s'analitzarà i es donarà solució a les mancances detectades a l'espai públic d'aquest barri, que va ser urbanizat durant la dècada de 1950.

El projecte de reurbanització es basarà en els dos estudis anteriors (realitzats durant el setembre i novembre de 2019 per l'Ajuntament d'Olot) i que han permès identificar les accions de millora d'aquest espai. Entre les actuacions detectades, destaquen l'arranjament dels vials per adaptar-los a les rasants actuals, la reposició dels paviments dels carrers i les escales així com la pavimentació de voreres com a plataformes úniques, la instal·lació de noves senyalitzacions o la remodelació de la xarxa de sanejament d'aigües i col·lectors. Els treballs també afectaran la xarxa d'aigua potable i el soterrament de les línies de baixa tensió, la instal·lació de nou enllumenat públic i la creació de contenidors soterrats, entre moltes accions per un valor de 6.871.994 euros. L'alcalde, Josep Berga (JunsxCat), ha subratllat que la inversió de 6 milons i mig es farà en fases i en un temps indeterminat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook