La contaminació per ozó troposfèric ha caigut un 64% en el que portem d'any a les comarques gironines a causa de la pandèmia, segons un informe elaborat per Ecologistes en Acció. Tot i això, s'ha de tenir en compte que l'entitat analitza de forma separada les dues comarques de l'Empordà, on el descens s'ha situat en un 41%, i els Pirineus, on la caiguda ha estat del 77%.

La reducció de la mobilitat a causa de la crisi de la covid-19 ha provocat una millora sense precedents de la qualitat de l'aire a tot Catalunya, on la contaminació per ozó troposfèric s'ha reduït, de mitjana, un 51%. Aquestes dades s'extreuen de l'Informe anual sobre la Contaminació per Ozó d'Ecologistes en Acció, que inclou dades d'entre l'1 de gener i el 30 de setembre de 2020 d'estacions de mesurament d'ozó repartides per tot l'Estat, 51 de les quals es troben a Catalunya.

Segons l'informe, la qualitat de l'aire ha millorat aquest any a les comarques gironines per sobre de la mitjana catalana, amb un descens del 64% de la contaminació per ozó a bona part de la província. En el cas de l'Alt i el Baix Empordà, tanmateix, la caiguda es limita a un 41%, mentre que als Pirineus es dispara fins a un 77%.

Tot i això, Ecologistes en Acció alerta que una bona part de la població catalana ha continuat respirant més ozó del que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Per exemple, a l'estació del Montseny (inclosa dins de les comarques gironines), s'ha incomplert l'objectiu legal d'emissions en el trienni 2018-2020, igual que ha succeït a la major part de la veïna comarca d'Osona. A l'estació de mesurament del cap de Creus també s'ha registrat un lleuger increment de les emissions (d'un 7%), però l'explicació es troba en el mateix fenomen paradoxal que s'ha produït a l'àrea metropolitana de Barcelona: el descens de la mobilitat dels vehicles procedents de França ha fet que disminueixi el monòxid de nitrògen, contaminant que destrueix l'ozó.

Per tot plegat, malgrat la millora dels indicadors a bona part de Catalunya, Ecologistes en Acció és conscient que es tracta d'una millora puntual a causa de la pandèmia, i denuncia que la Generalitat continua sense adoptar mesures eficaces que evitin els episodis d'alta contaminació. L'entitat ecologista assenyala que els Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire per reduir la contaminació són obligatoris segons la legislació vigent, però que en el cas de l'ozó, la Generalitat segueix sense elaborar-los en totes les zones on resulten preceptius. Després d'haver-li demanat en reiterades ocasions en els darrers anys que elabori els plans, l'entitat ha portat la Generalitat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ecologistes en Acció subratlla que es tracta d'una «negligència que està posant en perill la salut de 5,9 milions de catalans en totes les zones excepte Penedès-Garraf, Camp de Tarragona, Catalunya Central, Maresme i Pirineu Occidental».

Les principals vies d'actuació per reduir la contaminació de l'aire per ozó són la disminució del trànsit motoritzat, la reducció d'emissions industrials i el suport a les energies renovables. A més, l'entitat també demana que s'agilitzi l'Àrea de Control d'Emissions acordada per a la mar Mediterrània i una moratòria per a les grans explotacions ramaderes intensives.