Sota el títol «Imagina la Cooperativa», l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles ofereix tres laboratoris participatius d'innovació ciutadana. La iniciativa consisteix a fomentar la intel·ligència col·lectiva sobre la base de convidar els veïns i les veïnes a presentar propostes d'activitats o accions que els agaradaria realitzar al poble i facilitar-ne els recursos i els espais per poder-les executar.

En aquesta primera prova pilot, s'han presentat tres propostes: un joc de rol en viu, un treball arterapèutic d'identitat col·lectiva i diversos tallers de street art.

La Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat va proposar a una quinzena de municipis, entre els quals les Planes d'Hostoles, formar part dels curs en Laboratoris de Participació Ciutadana, organitzat pel Ministeri de Ciència i Innovació i Medialab Prado, com a membres de la Xarxa Punt Tic de Cataluya (XPT).

Aquesta formació ha estat el pas previ a la participació en una prova pilot per impulsar la participació ciutadana.

Un laboratori ciutadà és un espai de creació col·lectiva, experimentació i aprenentatge, en el qual es desenvolupen idees per dur-les a terme.

Es tracta d'una forma de participació democràtica que potencia la creativitat col·lectiva i transforma l'espai.

En aquest curs van participar seixanta laboratoris de catorze països diferents. A Catalunya, hi participen cinc municipis amb laboratoris que s'iniciaran a partir d'aquest divendres on es realitzaran les primeres reunions de treball dels laboratoris, de forma telemàtica sempre que la pandèmia no ho permeti de forma presencial, i es desenvoluparan fins al deu de desembre.

Un cop avaluats els resultats a principis d'any, es decidirà donar continuïtat als diversos laboratoris o fer noves crides de recollida de propostes ciutadanes.