La comissió territorial d'Urbanisme de Girona també va aprovar ahir definitivament el nou POUM de Blanes. El nou planejament, que fixa l'ordenament urbanístic futur al municipi, substitueix l'aprovat l'any 2010 i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar l'any 2015. El POUM aposta per mantenir i potenciar el sector turístic en dos àmbits principals: els hotels i els càmpings. En aquest sentit, es prioritza la implantació de nous establiments hotelers a les parcel·les i àrees no edificades a la zona de s'Abanell. Concretament, als terrenys propers als carrers Formentera i Cristòfol Colom, ocupats en part per instal·lacions de càmping.

A partir d'ara, es permetrà la prolongació del carrer Formentera com a passeig fins al mar, convertir-lo en una nova avinguda d'hotels i un nou eix de centralitat de l'activitat turística. En total, el POUM preveu un potencial d'unes 5.700 noves places per a hotels de quatre estrelles. Pel que fa als càmpings, el sector turístic més important a la població, actualment ocupen 52 hectàrees amb 3.624 unitats d'acampada (10.872 places). Es preveu el manteniment de les instal·lacions existents autoritzades, fixant condicions per possibilitar la seva millora i condicions de seguretat. En aquest sentit, i tenint en compte que tots tenen diferents graus de perillositat amb relació al risc d'inundabilitat, el pla fixa l'obligació que elaborin un pla de gestió de risc. Els establiments hauran de fer les mesures correctores necessàries per prevenir possibles danys, d'acord amb els plans especials que caldrà tramitat amb aquest objectiu i n'hauran d'assumir el cost econòmic. A més, el POUM preveu 1.482 nous habitatges, dels quals almenys 359 tindran algun règim de protecció. D'altra banda, reserva per a activitats econòmiques industrials 37,32 hectàrees.