L'emissió de documentació oficial disminueix a les comarques de Girona tot i que va anar a l'alça durant l'any passat. La província és la tretzena on s'expedeixen més passaports: un document que no és necessari per anar als països de la UE, però sí obligartori per viatjar a tercers països. Durant el 2019 es van produir 44.502 passaports a les oficines i comissaries de la Policia Nacional, fet que suposa un 3,16% menys que el 2018, quan se n'havien arribat a crear 43.137.

A tot Espanya hi va haver un increment global en la producció de passaports que va superar la mitjana gironina. En aquest cas l'augment va ser del 4,85. Se'n van expedir un total de 2.260.374 mentre que l'any anterior n'havien estat 2.155.894

Del total dels passaports expedits, 233.334 van ser gratuïts (un 10,32%) ja sigui per errors d'expedició o bé per ser família nombrosa, sempre que s'acrediti correctament aquesta condició.

Les zones que lideren el rànquing d'expedició de passaports el 2019 van ser Madrid, amb 449.820 documents; Barcelona (343.846) i València (120.645). En canvi, on se'n van produir menys va ser a Sòria (4.116).

A les comarques gironines hi ha diversos punts habilitats per la Policia Nacional on es pot fer el passaport o el Document Nacional d'Identitat (DNI). La majoria es troben a les comissaries i se n'encarreguen els membres de les Unitats d'Estrangeria i Documentació, així com alguns funcionaris del cos policial. Les oficines estan ubicades a Girona, Camprodon, Figueres, la Jonquera, Lloret de Mar, Portbou, Puigcerdà i Sant Feliu de Guíxols.

Girona, Figueres i Lloret

En aquests vuit punts de la geografia gironina on té comissaries el Cos Nacional de Policia (CNP) s'expedeixen passaports i, si bé la de Girona és l'equip que més en produeix -ja que també és la zona més poblada-, també hi ha altres punts, com per exemple Figueres amb molt de moviment.

Les dades de l'últim anuari del Ministeri de l'Interior mostren que a la capital de província es van generar fins a 17.224 passaports i 870 d'aquests van ser gratuïts. Figueres ocupa el segon lloc, amb 8.564 passaports, i en tercer lloc hi ha Lloret de Mar, amb 6.174.

En canvi, el punt amb menys tramitació d'aquesta documentació ofical va ser la comissaria de la Jonquera, amb un total de 1.030 passaports. Aquí no se'n va emetre cap de gratuït.

Barcelona, on més s'expedeix

Pel que fa a les dades de Catalunya, fent un repàs de les zones on s'han fet més nous passaports cal dir que és la ciutat de Barcelona. Concretament a la comissaria de Barcelona-Trafalgar se'n van tramitar 49.936. És el punt amb més activitat, seguit de la comissaria del CNP de la Rambla de Guipúscoa amb 32.123 expedicions de passaports.